natječaj

Poziv na sudjelovanje u 'free_art_-_source' - izložbi programskog kôda


vrijeme: 18.06.2018.
prijava: 25.06.2018.

Treće izdanje izložbe free_art_-_source otvoreno je međunarodnim aplikacijama novomedijskih autora/ica (umjetnika/ica, kodera/ica, majstor(ic)a kolažiranja kôda) za sudjelovanje u izložbi koja će se održati u srpnju 2018., u galeriji Filodrammatica, u suradnji udruge Filmaktiv i umjetničke organizacije Format C. Rok za predaju aplikacija je 25. lipnja 2018.

free_art_-_src: Meta-izložba s tematikom izvornog kôda - temeljnog gradbenog elementa recentne računalno utemeljene medijske umjetnosti u području slobodne kulture.

Treće izdanje izložbe free_art_-_source otvoreno je međunarodnim aplikacijama novomedijskih autora/ica (umjetnika/ica, kodera/ica, majstor(ic)a kolažiranja kôda) za sudjelovanje u izložbi koja u srpnju 2018., u galeriji Filodrammatica - nastaje u suradnji udruge Filmaktiv i umjetničke organizacije Format C.

Poziv je otvoren izvornom kôdu, zapisima i/ili skriptama koji omogućavaju stvaranje/hakiranje opipljive digitalne materijalnosti novomedijske umjetnosti, s posebnim naglaskom na *filmu, a/v klipovima i video umjetnosti* koji/e estetskom (re)interpretacijom (re)prezentiraju unutarnje strukture medija, kodeka, formata, *. Aplikacija može biti bazirana na potpuno jedinstvenom kôdu; na kôdu kompiliranom iz drugih izvora; na (ne)iznimno neoriginalnom ali estetski progresivnom kôdu; stravičnom ili briljantnom haiku kôdu koji čini čuda; na iznimno marginalnom ili diskurzivnom konceptu; nečemu zanimljivome; nečemu ukradenome; itd. …

Cilj izložbenog koncepta je poticati proučavanje i afirmaciju logike *free* (slobodne) tehnološke kulture, te kontinuirano otvarati, prikazivati i reflektirati raznovrsne tehnološke sintakse, paradigme i umjetničke in/te/r/ve/ncije u kritičkom stvaralaštvu recentne novomedijske umjetnosti.

​Aplikacije za prikaz djela na izložbi predaju se isključivo e-mailom, uz privitke navedene u nastavku:

hello@formatc.hr (s naznakom: 2018/free_art_-_source)

• izvorni kôd djela/projekta, u .txt, .rtf, i arhivskoj .pdf datoteci { C/B / A format; MAX. A2 / ≤ 5 stranica ako u A2 dimenziji / bilo koja visina slova + font datoteka [if (special)]}
• [fotografija | video | screencap] vizualne prezentacije (rezultata) djela koje kôd konstruira/kompilira (! MIN. 1080px po kraćoj strani)
• kratak opis djela/projekta (tehnički i idejni)
• link prema djelu
• reference i licence kôda (idealno permisivne i/ili copyleft)
• web url ili profil umjetnika/ce
• kratka (temi relevantna) biografija

Molimo koristite samo tekstualne formate za predaju svojega djela. Djelo/datoteka će biti otisnuta i korištena isključivo u svrhe realiziranja offline i online izložbe, a dostavljeni reprezentativni materijali s referencama, biografijom i linkovima bit će korišteni za promociju vašega rada i djela.

Rok za predaju aplikacija za sudjelovanje u otvorenom pozivu je 25. lipnja 2018., a izložba se održava u srpnju 2018.

​Daljnji detalji i način apliciranja nalaze se na poveznici:
https://formatc.hr/free_art_-_source

Događanje na društvenim mrežama:
https://fb.com/events/603599473353570


(D.H.F., 18.06.2018)