" />
obavijest

Situacijski performativan orkestar mobitela


vrijeme: 05.05.2018.
mjesto: Slavonski Brod

Ovogodišnji performativni projekt civilne organizacije Arthea je elaborirani nastavak prošlogodišnjih multikulturalnih tema, pod nazivom Glokalna multimedijska kultura: 'Slika Svijeta i performativnost glokalne svijesti' s naglaskom na edukativnom i znanstveno/umjetničkom urbanom afektu, ublažavanju ksenofobije kao svega stranog/drugačijeg od tradicijskog, uz interdisciplinarnu i integriranu edukaciju učenika, studenata i građana kroz inovativnu umjetničku praksu.

Novi projekt, koji je realiziran s podnaslovom Situacijski performativan orkestar mobitela, propituje odnos Čovjek vs. Tehne, te se nastavlja na predavanja i seminare kolegija Medijska kultura autorice dr. sc. Vesne Srnić (primjer na malom uzorku od 50 studenata u predavaonici dostupan je na LINK-u.
 
Pokrovitelji projekta su Ministarstva kulture RH, Grad Slavonski Brod i Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda, a ovogodišnji  je suradnik u obilježavanju Europskog tjedna Europski dom Slavonski Brod.

Opširnije o projektu...


(R.P.B., 07.05.2018)