predavanje, tribina

Dubrovnik: Predavanje 'Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu'


vrijeme: 02.05.2018.
mjesto: Dubrovnik, Galerija Dulčić Masle Pulitika

Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predavanje pod nazivom 'Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu' koje će, u srijedu 02. svibnja 2018. u 20 sati, u Galeriji Dulčić Masle Pulitika, održati dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić.

Ovo će predavanje na stimulirajući, zabavan i interaktivan način predstaviti temelje kreiranja doživljaja koji se mogu primijeniti ne samo u kulturnom turizmu već i u svakodnevnom životu, na osobnoj razini. Konačno, život pamtimo po doživljajima, zašto ih onda ne bismo svjesno stvarali. Zbog porasta kulturnog turizma, mnoga su se mjesta pretvorila u turističke destinacije. To često rezultira komercijalizacijom kulture pri čemu su kulturna dobra i lokalno stanovništvo izloženi prevelikoj turističkoj konzumaciji. Kako ostaviti pozitivan utisak destinacije te kako pružiti posjet koji ima vrijednost i značenje za obje uključene strane? Odgovor na to pitanje može pružiti ekonomija doživljaja. Imidž destinacije stječe se kroz spontane ili kreirane doživljaje. Dok je spontanim doživljajima teško upravljati, moguće je pružiti autentična i ugodna iskustva koja je moguće kontrolirati i koja imaju pozitivne učinke na turiste, lokalno stanovništvo i same kulturne resurse. Takvi se doživljaji temelje na kreiranju drugačijih, inovativnih, spektakularnih i osjetilnih podražaja koji angažiraju turiste pružajući im mogućnost identifikacije s kulturnim resursom/destinacijom te mogućnost sudjelovanja u lokalnom životu odnosno su-kreacije doživljaja. Kako bi se postigao stvarni odgovor u turističkom iskustvu, potrebno je izazvati emocije s kojima se turisti mogu identificirati.

Daniela Angelina Jelinčić, rođena u Vancouveru 1970. god. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. god. diplomira etnologiju i talijanski jezik s književnošću. Na istom fakultetu magistrira etnologiju i stiče stupanj doktora humanističkih znanosti, u znanstvenom polju etnologije i antropologije (2004.). Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu za kulturu i komunikacije. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture, društvene inovacije i inovacije u kulturi. Predaje kolegije vezane uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, kreativne industrije, ekonomiju kulture na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu i Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability. (Su)autorica je raznih strateških dokumenata, studija i planova upravljanja.


 

(D.H.F., 30.04.2018)