radionica, kolonija

Laboratorij cirkuske umjetnosti u sklopu Cirkobalkana festivala


vrijeme: 01.05.2018. - 11.05.2018.
mjesto: Zagreb

Laboratorij cirkuske umjetnosti u sklopu Cirkobalkane ove godine donosi radionice koje će se održati od 1. do 3. svibnja i od 9. do 11. svibnja, a vodit će ih neki od trenutno najzanimljivijih umjetnika europske suvremene cirkuske scene.


1.5.-3.5. Radionica pokreta između žonglera I osobe u pokretu (plesač/ica, akrobat/kinja…) sa Ronom Beerijem I Itamarom Glucksmannom (Lazuz, FR)

9.5.-11.5. Hand to Hand i partnering  sa Henrijem (Laden Classe, IT)

9.5.-11.5. Manipulacija objektom i žongliranje sa Leonardom Cristianiem (Laden Classe, IT)

9.5.-11.5. Trapez  i ring sa Javierom Varelom Carrera (Laden Classe, IT)

Dizajn svjetla za suvremene cirkuske predstave sa Raffaeleom Biascom (Laden Classe, IT)- točan datum i opis radionice uskoro.

(kotizacija od 375 do 450 kn )


Opširnije o radionicama:


Radionica pokreta između žonglera i osobe u pokretu (plesač/ica, akrobat/kinja…) sa Ronom Beerijem I Itamarom Glucksmannom (Lazuz, FR)
1.5.-3.5. 2018.  (tri sata dnevno) Cirkobalkana šator
U sklopu radionice polaznici/ce će učiti metode kako generirati i kreirati materijal za žonglera i osobu u pokretu (plesača/icu, akrobata/kinju...)kroz koji mogu raditi zajedno. Sve metode su utemeljene na susretu žonglera i osobe u pokretu, koristeći svaku osobnu vještinu u smjeru stvaranja dueta.
Raditi će se kroz koncept istraživanja kombinacije umjetnika/ce koji koriste svoje tijelo zajedno s umjetnicima koji rade s objektima i učiti metodu za ovaj specifični oblik partnerskog izvođenja.
Potrebno je da se polaznici/e prijave u parovima, ali nije nužno da su već radili zajedno.
 
Kotizacija: 400 kn
Prijavite se na: cirkorama@gmail.com najkasnije do 28.4., s naznakom juggler/mover
U prijavi je potrebno napisati ime i prezime, iskustvo u navedenim vještinama i broj telefona.
 

Hand to Hand i partnering  sa Henrijem i Luciom (Laden Classe, IT)
 9.5.-11.5.2018. Cirkobalkana šator/Mala dvorana Pogona Jedinstvo
 
U sklopu radionice istražit ćemo povjerenje i slušanje partnera, upotrebu neverbalne komunikacije s ciljem postizanja „razgovora“ tijelima.Istraživati ćemo kroz fizičku aktivnost i igre.
S tehničke strane, otkrit ćemo i poboljšati ekemente stojeva, dinamičke pokrete i statične figure preuzetih iz akrobalansa i akrobatske podrške. Paralelno ćemo analizirati udio plesa, improvizacije i slušanja tijela, koje ćemo integrirati u tehniku, s namjerom da ostavimo uobičajeni izričaj  i nadopunimo lepezu pokreta sudionika/ca, koji će to moći uvrstiti u svoje izvedbe.
 
Radit ćemo na statičnim i dinamičnim elementima u paru s uglavnom stojećom bazom, na podizanjima i spuštanjima „hand to hand“ i „foot to hand“. Uvijek se radi u paru; aktivnosti su otvorene akrobatskim parovima ili pojedincima/kama koji će u nekom trenutku raditi u paru.
Aktivnosti će biti prilagođene fizičkim sposobnostima polaznika/ca.
 
Kotizacija: 375 kn
Prijavite se na: cirkorama@gmail.com, najkasnije do 6.5.2018. s naznakom: H2H
U prijavi navedite svoje ime i prezime, koliko imate prethodnog iskustva i broj telefona.
 

Manipulacija objektom i žongliranje sa Leonardom Cristianiem (Laden Classe, IT)
9.5.-11.5. 2018. Cirkobalkana šator/Mala dvorana Pogona Jedinstvo
 
1.dio radionice-Manipulacija objektom - posvećen je žonglerima, cirkuskim umjetnicima, glumcima, plesačima i ljudima koje opčinjava cirkus i koji žele istraživati vezu s objektom (može biti cirkuski rekvizit a i ne mora) na novi, kreativni, spektakularni ili teatarski način. Naglasak će biti na improvizaciji i osobnom istraživanju.
Kroz različite vježbe istražit ćemo vezu s objektom i potražiti osobni pokret, što će rezultirati kratkim rutinama.Svatko od polaznika/ca kreirati će vlastitu sekvencu koju će moći pokazati pred drugim polaznicima/ama za vrijeme radionice.
Na radionicu je potrebno donijeti vlastiti objekt za početak ovog umjetničkog istraživanja. To ne treba nužno biti cirkuski rekvizit ali je važno da se tim objektom može lako manipulirati.
 
2 dio-Žongliranje u pokretu-posvećen je žonglerima koji posjeduju minimalni stupanj poznavanje vještine (znaju kaskadu s tri loptice)
Cilj je istražiti različite aspekte suvremenog žongliranja i žongliranja u pokretu, kroz razne vježbe.
Konkretno, predstavit ćemo sljedeće aspekte žongliranja:
-kubično žongliranje
-organsko žongliranje/partnering
-izbačaji tijelom/hvatovi tijelom
-točke balansa/kontakt rolovi
-kvaliteta tijela u žongliranju
 
Radit ćemo s lopticama, kao najjednostavnijim objektom u žongliranju. Ako netko posjeduje viši stupanj vještine moguće je da radi i s čunjevima i krugovima. Na radionicu po mogućnosti donijeti svoje lotpice/žonglerske rekvizite, a ako nemate potrebo je najaviti pa ćemo vam omogućiti rekvizit.
 
Kotizacija:375 kn
Prijavite se na: cirkorama@gmail.com,  najkasnije do 6.5.2018. s nazankom: žongliranje
U prijavi navedite svoje ime i prezime, koliko imate prethodnog iskustva i broj telefona.
 
 
Trapez i ring sa Javierom Varelom Carrera (Laden Classe, IT)

9.5.-11.5. 2018. Cirkobalkana šator

Kroz ovu radionicu analizirati će se tri koncepta: statični trapez i ring, upoznavanje s dinamikom pokreta i istraživanje na trapezu i ringu.
Rad će se razvijati kroz tri dijela:
1) Zagrijavanje:
Tijelo će se dovesti u stanje spremnosti za rad na trapezu i ringu u fizičkom smislu. Potaknut će se osjetljivost i intuicija kroz vježbe iz plesa i akrobatike, što će omogućiti tijelu da se zagrije i otkrije različite smjerove u većem prostoru. Vježbe koje će se raditi na tlu, priprema su za rad na istraživanju i na rekvizitima.
2)Upoznavanje s dinamikom na trapezu i ringu:
Radit će se specifične pripremne vježbe kako bi se pristupilo dinamičnoj zračnoj tehnici, uzimajući u obzir potrebe svakog/e  polaznika/ce. Nakon toga će se prijeći na više tehnički rad.
3) Istraživanje:
Potraga za novim trenucima i figurama kroz gubitak racionalnosti, u prostoru, tako da se instinkt razvije prirodnim putem.
Kotizacija:375 kn
Prijavite se na: cirkorama@gmail.com,  najkasnije do 6.5.2018. s nazankom: trapez/ring
U prijavi navedite svoje ime i prezime, koliko imate prethodnog iskustva i broj telefona.

 

Program Laboratorij cirkuske umjetnosti je podržan od Grada Zagreba – gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport.

Cirkobalkana festival organiziraju: Cirkorama (Zagreb) i Cirkusfera(Beograd)

Cirkobalkanu 6  podržavaju: Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, Francuski institut, Finnagora, Zaklada Kultura nova, CircusNext platform, Program Kreativna Europa.

Partneri u projektu: Pogon – centar za nezavisnu kulturu i mlade, AKC Medika, Klub Močvara, Udruga Čarobnjakov šešir
 

(R.P.B., 28.03.2018)