predstavljanje

Sjećanja na 20. stoljeće - kontroverzno stoljeće kroz sudbine običnih ljudi


vrijeme: 08.03.2018. 11 h
mjesto: Zagreb; Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II

Predstavljanje nove web stranice Hrvatskog povijesnog muzeja pod nazivom 'Sjećanja na 20. stoljeće: Izbor dokumenata iz osobnih i obiteljskih ostavština HPM-a', održat će se u četvrtak, 8. ožujka, u 11 sati, u prostorijama Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu.
 

O web stranicama će, uz autoricu dr. sc. Dubravku Peić Čaldarović, muzejsku savjetnicu u Hrvatskom povijesnom muzeju, govoriti i dr. sc. Goran Zlodi s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

Nova web stranica koncipirana je kao virtualni katalog koji ilustrira sudbine stanovnika hrvatskoga kulturno-povijesnog prostora u dinamičnim i kontroverznim događanjima 20. stoljeća – slom Austro-Ugarske Monarhije, svakodnevni život stanovnika međuratne Hrvatske u okviru nove jugoslavenske države (1918. – 1941.), teško naslijeđe II. svjetskog rata (iskustva zatočenika fašističkih logora, boraca NOP-a i stanovnika NDH), politički progoni i izolacija stradalnika iz poslijeratnog komunističkog perioda jugoslavenske povijesti (KP domovi i Goli otok), neke su od tematskih cjelina koje prikazuju društveno-politički i kulturni život Hrvatske u spomenutom periodu.

 

Korisnicima je omogućen uvid u jedinstvena i autentična svjedočanstva o stoljeću obilježenom učestalim krizama, uključujući i dva svjetska rata, procesima dubokog raslojavanja u gotovo svim aspektima života, neravnomjernom raspodjelom prirodnih resursa i privrednog bogatstva. U tom kontekstu izložena građa osvrće se i na promjene tradicionalnih društvenih vrijednosti i formiranje novog senzibiliteta, promišljanje novih uloga i načina identifikacije pojedinaca unutar zajednice, velike pomake u razvoju znanosti i tehnologije kao i na promijenjen odnos čovjeka prema prirodnom okolišu.

 

Prezentirana građa sadrži više od 1.000 originalnih dokumenata iz ostavština 5 različitih obitelji – Baj, Javoršek, Sudar, Kumičić i Švob, te 4 osobne ostavštine – dr. Milivoja Jambrišaka, dr. Anke Matić, Antuna Antolovića i Hrvoja Macanovića, koji donose zapise o životima pojedinaca, njihove uspomene, osobne dokumente i sjećanja. Stručnjaci iz Hrvatskog povijesnog muzeja pri odabiru navedenih ostavština vodili su računa o tome da svaka od njih sadržajnom i tematskom raznolikošću reprezentira jednu od najopsežnijih zbirki Muzeja te da sve zajedno kronološki obuhvaćaju cijelo 20. stoljeće i istovremeno ilustriraju ključne događaje i pojave hrvatske novije povijesti sa stajališta osobnih doživljaja različitih kategorija njezina stanovništva.

 

S obzirom na obim i sadržaj, ovaj virtualni katalog namijenjen je stručnjacima društveno-humanističkih profesija, posebice povjesničarima, zatim studentima, nastavnicima povijesti, učenicima srednjih škola i polaznicima povijesnih grupa u osnovnim školama, ali i svim ostalim društvenim, profesionalnim i dobnim skupinama zainteresiranim za istraživanje povijesnih korijena aktualnih pojava i procesa koji direktno utječu na način njihova suvremenog života.

 

Više o projektu možete pogledati na stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja.

 

(R.P.B., 06.03.2018)