" />
konferencija, znanstveni skup

4. dani ICARUS-a u Hrvatska & EURBICA konferencija - poziv za sudjelovanje


vrijeme: 14.03.2018. - 16.03.2018.
prijava: 15.01.2018.
mjesto: Split / Trogir

ICARUS Hrvatska, u suradnji s konzorcijem ICARUS (International Center for Archival Reaserch / Međunarodni centar za arhivska istraživanja), Državnim arhivom u Splitu i drugim partnerima organizira 4. dane ICARUS-a u Hrvatskoj pod nazivom European archival landscape: Reaching out for new horizons koji će se održati u Trogiru, Hotel Medena od 14. do 16. ožujka 2018.

Na skupu će biti predstavljena djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, uključujući co:op i digitalne platforme Monasterium, Topotheque  i Matricula te najnovije inicijative poput European Flagship projekta Time Machine. Također će biti predstavljane i aktualne međunarodne teme, s naglaskom na Europski arhivski portal i EURBICA aktivnosti, kao što su Safe Havens for Archives at Risk i zajednička  arhivska baština i druga otvorena pitanja vezana uz  digitalnu baštinu, korištenje digitalnih informacija, otvaranje AKM ustanova  te raznovrsni interdisciplinarni portali i projekti s područja  kulture i znanosti.

Sudjelovanje u radu skupa je besplatno! Program skupa će se odvijati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pozivaju se  svi zainteresirani za izlaganja da dostave  prijedloge koji uključuju: ime i prezime, ustanovu zaposlenja te naziv i sažetak izlaganja na e-mail: info.icarushr@gmail.com do 15. siječnja 2018.
 
Prijave za sudjelovanje na skupu  s navedenim imenom i prezimenom te ustanovom zaposlenja, kao i sve dodatne upite molimo dostavite na e-adresu: info.icarushr@gmail.com.

Više informacija možete saznati na http://icar-us.eu/en/events/

(R.P.B., 05.12.2017)