natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Mission Louvre-Lens Tourisme – Pas-de-Calais Tourisme, Francuska


prijava: 04.10.2017.
mjesto: Francuska; Pariz

Louvre-Lens Tourisme je turističko inženjerska misija čiji je cilj izraditi strategiju razvoja kulturnog turizma na području koje okružuje Louvre-Lens muzej. Unutar okvira novog europskog projekta žele postaviti novu viziju kulturnog i kreativnog turizma za 2018. godinu koje je proglašena Europskom godinom kulturne baštine. Poziv na partnerstvo traje do 4. listopada 2017.

Louvre-Lens Tourisme je inovativni i kreativni projekt koji u suradnji s umjetnicima, dizajnerima, arhitektima, umjetničkim ravnateljima i uz pomoć nositelja projekta i lokalnih dionika želi stvoriti novo međunarodno kulturno odredište – sve oko Louvre-Lens.
 
Louvre-Lens Turisame kroz ovaj projekt želi razmjenjivati iskustva dobre prakse s europskim destinacijama koje imaju značajnu industrijsku baštinu na način da:
- transformira i promiče bivša industrijska područja,
- izgradi i ojača veze sa sličnim destinacijama
- se kreira međunarodni događaj koji promiče industrijsku baštinu,
- se razmjenjuju dobre prakse u području ocjenjivanja;
- izgradi tematsku ponudu na europskoj razini;
- se podigne svijest javnosti;
- se surađuje s lokalnim obrtnicima koji bi razvijali određene proizvode;
- se surađuje sa start-up-ovima i uključuje ih se u provedbu;
- se razvije novi poslovni model javno-privatnog partnerstva;
- se kreira umjetnički pravac koji promovira kulturnu baštinu.
 
Kontakt:
Norbert Crozier
Directeur Mission Louvre-Lens Tourisme
A: 12 Bis rue de Paris - 62300 LENS
P: 00 33 (7) 86 95 46 42
E: norbertcrozier@pas-de-calais.com
 
Partner search from France

(R.P.B., 24.01.2017)