predstavljanje

Započeo projekt 'EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi'


vrijeme: 08.12.2016. 15:30
mjesto: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb

U rujnu ove godine je započeo rad na dvogodišnjem Jean Monnet projektu EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) koji koordinira Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) a koji je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. Početni sastanak projekta CULPOL predviđen je za četvrtak, 08. prosinca 2016. godine s početkom u 15:30h.
Glavni cilj projekta je poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. Projektom se nastoji potaknuti bolja suradnja i umrežavanje akademske zajednice, kulturne zajednice i donositelja odluka koji se bave kulturnim politikama, te proširiti interes za EU teme među mladim istraživačima i istraživačicama te civilnim društvom koji se bave kulturom. Osnovne aktivnosti na projektu, osim umrežavanja kroz niz radnih sastanaka, promotivnih događanja i izrade mrežne platforme, uključuju:
  • organizaciju međunarodne konferencije o EU ‘mekim mehanizmima’ kulturne politike ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’ (proljeće, 2017. godine);
  • organizaciju okruglog stola o utjecaju Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na reforme u hrvatskoj kulturnoj politici (2018. godina);
  • objavljivanje posebnog broja časopisa Croatian International Relations Review – CIRR sa znanstvenim radovima na temu kulturnih politika i EU (2018. godina).
Početni sastanak projekta CULPOL predviđen je za četvrtak, 08. prosinca 2016. godine s početkom u 15:30h u prostorijama Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Uz predstavljanje koncepta projekta, planiranih aktivnosti i organizacijskog tima, jedan od glavnih ciljeva uvodnog sastanka je upoznavanje projektnih suradnika, razgovor o nadolazećim aktivnostima te dogovor o mogućim suradnjama na projektu.
Prva od suradničkih aktivnosti na projektu održati će se odmah iza početnog sastanka projekta, 09. prosinca 2016. godine kada će se održati prvi jednodnevni sastanak radnih grupa na temu 'Program Europska prijestolnica kulture i lokalne kulturne politike’ a koji IRMO organizira u partnerstvu sa Ministarstvom kulture. Cilj ovog radnog sastanka je prikupljanje podataka za izradu tematskog dokumenta na temu EPK koji će, kada bude završen, biti dostupan na mrežnim stranicama projekta. Sastanak počinje u 10:00h u prostorijama Galerije Klovićevi dvori .
 
Za više informacija o projektu i planiranim događanjima posjetite mrežnu stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail culpol@irmo.hr.(L.V., 05.12.2016)