predavanje, tribina

Predavanje Tomislava Premerla 'Memorija moderne'


vrijeme: 29.09.2016. 18:00
mjesto: Velika dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb
organizator: Matica hrvatska

Odjel za arhitekturu Matice hrvatske poziva na predavanje dr. sc. Tomislava Premerla 'Memorija moderne' koje će se održati u četvrtak, 29. rujna, u 18:00 sati.
Pionirski je pothvat Tomislav Premerl ostvario još 1980-ih kultnom knjigom 'Hrvatska moderna arhitektura između dva rata. Nova tradicija', nedavno objavljenom i u trećem dopunjenom izdanju. Premerlova monografija prva je autorska sinteza naše međuratne moderne, razdoblja koje se smatra jednim od najintrigantnijih fenomena u dugoj arhitektonskoj povijesti Hrvatske. U prva dva izdanja prezentirana su izvorna Premerlova tumačenja o stranim utjecajima modernizma na domaću scenu, a prikazani su i začeci tog novog stila, lišenog ornamenata i patetike, u našem kontekstu. Ponajprije se to odnosilo na tzv. zagrebačku školu arhitekture i ključnog arhitekta u njezinu formiranju – Dragu Iblera. U najnovijem izdanju Premerl izlazi iz okvira međuratnoga razdoblja i u dodatna dva poglavlja širi tezu iz 80-ih na razdoblje hrvatske arhitekture nakon Drugog svjetskog rata s osnovnom premisom – da moderna i danas traje. U predavanje i diskusiji Tomislav Premerl prezentirat će zanimljive primjere i aktere poslijeratnoga razdoblja, uz kratke referencije i na one prije 1945, kako bi dokazao da postmodernizam u nas nikada nije zaživio, a ‘‘moderna [je] trajan i još nezavršen proces naše žive povijesti‘‘
 
Tomislav Premerl (1939, Zagreb) diplomirao je 1969. i doktorirao 1985. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao konzervator, predavao u Građevinskome školskom centru, na Teološkome institutu i FF Družbe Isusove, a dugi je niz godina bio urednik arhitektonske struke u Leksikografskom zavodu. Od 1962. objavljuje članke, kritike, teorijske tekstove i knjige. Adaptirao je više povijesnih sakralnih objekata te je izvodio i vlastite projekte novih crkava. Djelovao je u uredništvima časopisa Arhitektura, ČiP i Prostor. Dobio je i nagrade J. J. Strossmayer (HAZU) i Neven Šegvić (UHA).
 
 
 

(L.V., 23.09.2016)