konferencija, znanstveni skup, poziv za prijedloge

Poziv izlagačima na 2. konferenciju o kulturnim i kreativnim industrijama


vrijeme: 21.10.2016. - 22.10.2016.
prijava: 1.8.2016..
mjesto: Rovinj
organizator: Faro11

FARO11 udruga za razvoj kreativnih industrija poziva na prijavu za sudjelovanje na II. konferenciji Kulturne i kreativne industrije: novi mediji u fokusu, koja se održava od 21. do 22. listopada u Rovinju.
Konferencija ima tri cilja:
1. Okupiti predstavnike novomedijskih (kulturnih) praksi u Istri i hrvatskoj kako bi razmjenom iskustva unaprijedili novomedijsku scenu
2. Potaknuti studente umjetnosti (novih medija) i drugih humanističkih i društvenih znanosti na promišljanje i predstavljanje svojih radova koji se dotiču fenomena novih emdija
3. Detektirati i komunicirati sa javnošću široki spektar pristupa novim medijima, potencijale i izazove

Na panel diskusijama vas očekuju istaknuti umjetnici i teroretičari novomedijske umjetnosti te stručnjaci iz domene novih medija u edukaciji i komunikaciji.

Prijavite svoj rad do 1. kolovoza na jednu od sljedećih tematskih cjelina:

-umjetnost
-baština
-edukacija
-komunikacija
-kulturni turizam

Prijava mora sadržavati kratki CV i sažetak izlaganja (max 200 riječi) rada/prezentacije koji ne prelazi 10 minuta.

Info i prijava na ivana@faro11.com.

Organizator pokriva trošak noćenja, autobusnog prtijevoza i zajedničkog ručka.

(L.V., 13.07.2016)