konferencija, znanstveni skup

Međunarodni znanstveni skup 'Sakralizacija prostora i sveta mjesta'


vrijeme: 02.06.2016. - 03.06.2016.
mjesto: Zagreb; Arheološki muzej, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Institut za arheologiju organizira 3. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije pod nazivom 'Sakralizacija prostora i sveta mjesta', koji se održava 2. i 3. lipnja, u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Naseljavanje čovjeka na neki prostor povlači za sobom i pitanje označavanja prostora vlastitom religijom. Slično se događa i kod smjena religijskih sustava. Pritom se često susrećemo i s kontinuitetom svetih mjesta. Takvi procesi katkad nisu dokumentirani pisanim izvorima, no tragovi im se mogu naći u toponimima, pučkim predajama, arheološkim nalazima, suvremenim religijskim praksama. Skup će okupiti 80-ak izlagača iz Hrvatske i inozemstva koji će temi pristupiti iz različitih istraživačkih perspektiva i znanstvenih disciplina.

Uvodno plenarno izlaganje 'Sveto prostorno uređenje krajolika' održat će prof. dddr. Andrej Pleterski, znanstveni savjetnik,

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo, Ljubljana, Slovenija.
Izlaganja su podijeljena u sesije: Čovjek i sveti krajolik: paradigme, Tragovi svetih mjesta: prapovijest, Mit u prostoru, Sveto mjesto – arena religijskih diskursa, Društvene zbilje u sakralizaciji prostora, Naracije i prakse u sakralizaciji prostora, Čitanje svetih mjesta islamske tradicije, Tragovi svetih mjesta: antika, (De)sakralizacije: biografije prostora, Kršćanska simbolizacija prostora

Program skupa i knjigu sažetaka možete preuzeti ovdje.

(M.K., 31.05.2016)