obljetnica, proslava, nagrada

Proslava Dana HAZU i dodjela Nagrada HAZU


vrijeme: 29.04.2016. 11:00 sati
mjesto: Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb

U povodu Dana Hrvatske akademije i dodjele Nagrada Hrvatske akademije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva  na svečanu sjednicu koja će se održati u petak, 29. travnja 2016., u 11 sati u atriju Palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb.

Program proslave:
 
Prigodna riječ akademika Zvonka Kusića, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Pozdravna riječ akademika Željka Reinera, predsjednika Hrvatskoga sabora
 
U sklopu glazbenoga programa, Orest Shourgot na violini King i Domagoj Gušćić na glasoviru izvest će Liebesleid Synkopen Fritza Kreislera.

Proslavu će zaokružiti svečana dodjela godišnjih Nagrada HAZU.

Prema tekstu Odluke o njezinu dodjeljivanju, dobitnici su:

1. za područje društvenih znanosti nagradu dobiva:
- prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, za knjigu 'Kalifornijski zapisi oca Ferdinanda Konšćaka iz Družbe Isusove' (Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2015.).

2. za područje prirodnih znanosti i matematike dodjeljuju se dvije nagrade, koje dobivaju:
- prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, za rad koji daje teorijsko opravdanje matematičkog modela toka kroz tanko područje, a objavljen je u nizu od 11 članaka objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u prestižnim međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics.
- dr. sc. Tvrtko Korbar, za rad: 'Potential Cretaceous-Paleogene boundary tsunami deposit in the intra-Thetyan Adriatic Carbonate Platform section of Hvar' (Dalmatia, Croatia) – Geological Society  of America Bulletin, 127/11-12, 1666-1680.

3. za područje medicinskih znanosti nagradu dobiva:
- izv. prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, za znanstveni doprinos izuzetnog značenja objavljen u znanstvenom radu (Grgurević L. et al. Journal of American Society of Nephrology 22 : 681-692, 2011) za otkriće BMP1 enzima u cirkulaciji bolesnika s kroničnom bolesti bubrega koji uzrokuje stvaranje fibroznog tkiva te ubrzava gubitak bubrežne funkcije. Time je nađena nova ciljna molekula za  razvoj prvog lijeka protiv stvaranja fibroznog tkiva u kroničnim bolestima čovjeka.

4. za područje filoloških znanosti  nagradu dobiva:
- dr. sc. Bojan Marotti, za djelo 'Značenje nadslovaka u Vitezovićevu Lexiconu' (ArTresor, Zagreb, 2013.).

5. za područje književnosti nagradu dobiva:
- prof. dr. sc. Antun Česko, za knjigu 'Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije' (Matica hrvatska- ogranak Dubrovnik, Zagreb, 2015.).

6. za područje likovnih umjetnosti nagradu dobiva:
- dr. sc. Dragan Damjanović, za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (2015.).

7. za područje glazbene umjetnosti nagradu dobiva:
- prof. dr. sc. Davorin Kempf, za djelo Simfonijski stavak za orgulje i orkestar, u izdanju Muzičkog informativnog centra, 2015.

8. za područje tehničkih znanosti nagradu dobiva:
- prof. dr. sc. Dragan Kovačević, za djela nastala u razdoblju od pet godina (značajna znanstvena postignuća koja je predloženik ostvario u proteklom petogodišnjem razdoblju 2011.-2015.) prije raspisivanja natječaja, a među kojima se posebno ističe njegova recentna knjiga Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek, 2014.); jedinstveno djelo na nacionalnoj razini iz područja unapređenja tehnologije, kvalitete i sigurnosti tradicionalnih mesnih proizvoda.

(L.V., 28.04.2016)