predstavljanje

Predstavljanje knjige 'Tijelo bez kosti' Ivane Žužul


vrijeme: 26.04.2016. 19:00 sati
mjesto: Klub knjižare Nova, Trg Ante Starčevića 4, Osijek

U utorak, 26. travnja, u 19 sati u Klubu knjižare Nova, Trg Ante Starčevića 4, Osijek, održat će se predstavljanje studije 'Tijelo bez kosti' kroatistice i kulturologinje Ivane Žužul.

Uz autoricu, u predstavljanju će sudjelovati Kristina Peternai Andrić, Zlatko Kramarić i Branko Čegec.
 
O knjizi:
 
'Tijelo bez kosti' jedinstvena je studija u domaćoj humanistici. Složeni procesi uspostave hrvatskog nacionalnog identiteta njome se zahvaćaju u samim izvorištima. Slijedeći brojne analize najutjecajnijih teoretičara nacije – E. Gellnera, B. Andersona, E. J. Hobsbawma, A. D. Smitha, H. K. Bhabhe, P. Chatterjee, E. Balibara i drugih – autorica rastvara mehanizme i strategije kojima su istaknuti prvaci Hrvatskoga narodnog preporoda zamislili i proizveli platformu za djelotvorno oblikovanje hrvatske nacionalne ideje. Književnim, programatskim, publicističkim, jezikoslovnim, pseudoteorijskim i drugim tipovima tekstova, preporoditelji su doslovno stavili u pogon zamašnjak nacionalne identifikacije. Odjednom je diskontinuitet etnološke prošlosti preveden u povijesni kontinuitet nacije, nedohvatljiva punina etnotradicije u neupitno nacionalno ishodište, jezična raznorodnost u potvrdu identitetske homogenosti, a kulturna diferencijacija u snažnu legitimaciju nacionalne autentičnosti. U tom smislu knjiga pokazuje kako su preporodna književnost i kultura na paradoksalan način izmislile i uspostavile hrvatski narod istodobno ga prikazujući kao već postojeći, samorazumljiv i nepromijenjen entitet. Tako se raznorodnim reprezentacijskim postupcima i uime cijele zamišljene zajednice, zametnuta kao 'tijelo bez kosti', u procijepu žuđene historijske autohtonosti i nepremostivih zjevova narativizirane prošlosti, ozbiljuje hrvatska nacija.
 
O autorici:
 
Ivana Žužul diplomirala je studij kroatistike 1996. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski studij kroatistike i magistrirala 2002. s temom 'Ježićeva i Frangešova povijest hrvatske književnosti u obzoru novog historizma', a doktorirala 2007. obranivši rad pod naslovom 'Uloga tekstova Hrvatskoga narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta'. Bila je zaposlena u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1998-2008) i na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (2008-2011).
 
Od 2011. zaposlena je kao docentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je trenutno pročelnica. Na istom sveučilištu bila je voditeljicom internog znanstveno-istraživačkog projekta Nacija i književnost, a trenutno je voditeljica smjera Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologija.

(L.V., 26.04.2016)