poziv za prijedloge

ArtLeaks Gazette 4 - socijalna prava i radikalne umjetničke prakse


prijava: 4.4.2016..
organizator: ArtLeaks

Međunarodni magazin ArtLeaks Gazette poziva autorice i autore da predaju svoje priloge za četvrto izdanje, na temu: Zahtjevati pravdu: Socijalna prava i radikalne umjetničke prakse.

Danas umjetnički radnici širom svijeta pokušavaju kontekstualizirati svoje prakse u periodu obilježenom kampanjama za ljudska i radna prava; pokušavajući pomiriti svoje radove, testove, izložbe i projekte u želji da djeluju politički i u suglasju s ovim kampanjama, istovremeno zamagljujući granice između umjetničkog, -ne-umjetničkog i političkog rada. Njihove strategije su preuzele forme nenasilnih akcija uperenih na muzeje i galerijske sustave, umjetničko tržište i lokalne vlade.

Četvrto izdanje ArtLeaks Gazette biti će fokusirano na teoriju, analizu i potporu kampanjama umjetnika u odnosu na njihova socijalna prava i zahtjeve za povećanjem odgovornosti umjetničkih institucija u realizaciji ovih prava.

Prilozi mogu biti u raznolikim narativnim formama: tekstovi, komentari, posteri i crteži.

Svoje materijale kao i pitanja, možete poslati na
: artsleaks@gmail.com. Rok za predaju priloga je 4.4.2016.

ArtLeaks Gazette će biti obavljena na engleskom pod Creative Commons licencom i njen sadržaj će biti ponuđen za prevođenje bilo kojoj zainteresiranoj strani.

Također će biti dostupan limitirn broj tiskanih kopija.

Urednici: Corina L. Apostol, Vladan Jeremic, Katja Praznik, Airi Triisberg.

Više o pozivu možete saznati ovdje.

ArtLeaks je platforma koju je pokrenulameđunarodna grupa umjetnika, kustosa, povjesničara umjetnosti i intelektualaca kao odgovor na zloporabu njihovog profesionalnog integriteta i otvorenog kršenja njihovih radnih prava.

 

(L.V., 10.03.2016)