natječaj

Međunarodni simpozij mladih povjesničara umjetnosti - natječaj


vrijeme: 13.04.2016. - 15.04.2016.
mjesto: Split; Filozofski fakultet u Splitu, Poljana Kraljice Jelene 1/III

Objavljuje se poziv na izlaganje na Drugom međunarodnom simpoziju mladih povjesničara umjetnosti: (Re)interpretacije povijesti umjetnosti, koji se održava u Splitu, od 13. do 15. travnja. Rok za prijavu je 1. ožujka.

Tema Drugog međunarodnog simpozija mladih povjesničara umjetnosti jest: (Re)interpretacJie povijesti umjetnosti. U današnje vrijeme, kad se definicije i postavke teorije umjetnosti i suvremenih umjetničkih praksi temeljito mijenjaju, brzinom koja gotovo da ne dopušta praćenje silnih smjernica 1 odrednica koje se u umjetničkom radu javljaju. suočeni smo s pitanjem redefiniranja pojma povijesti umjetnosti, kao i umjetnosti općenito. Koliko su elastične granice našeg poimanja umjetnosti i gdje leži esencijalni dio suvremene umjetnosti? Postaje li "klasična" umjetnost marginalizirana? Rako tehnologija, politika i ekonomija mijenjaju našu svijest o umjetnosti? Rako razmotriti umjetnički objekt kroz zastarjele teorijske okvire koje nam pruža bogata povijesnoumjetnička bibliografija? Je li umjetnički rad postao objektom suvremene konzumerističke kvazikulture i može li umjetnost (a s njom i povijest umjetnosti) preživjeti u svom današnjem obliku?

Prijavni list

Do 1. ožujka 2016., prijavni list, zajedno sa sažetkom, dostaviti na  e-mail: simpozijpumst@gmail.com

(M.K., 26.01.2016)