izložba

Rene Bacharach Krištofić / Studija revolucije


vrijeme: 14.12.2015. - 15.01.2016.19,00
mjesto: Zagreb; Galeriji CEKAO, Ulica grada Vukovara 68

Izložba Renea Bachracha Krištofića pod nazivom 'Studija revolucije' otvara se u ponedjeljak, 14. prosinca, s početkom u 19 sati, u zagrebačkoj Galeriji Cekao. Izložba ostaje otvorena do 15. siječnja 2016.

Novi ciklus slika Renea Bacharacha Krištofića nastavlja se na raniju seriju akrila na platnu 'Studija revolucije' u kojima mladi umjetnik tematizira prosvjede, revolucije i javne proteste koji su obilježili veći dio 20. stoljeća, a u kolektivnoj se memoriji i svijesti prenose i u njegovu generaciju 21. stoljeća.

Reneove su kompozicije snažne i potresne interpretacije ideje kako „revolucije jedu svoju djecu“, iako se na prvi pogled čini kako se slikar emotivno distancirao od teme i subjekata koje prikazuje u polju slike. Međutim, samim činom fizičkog prenošenja revolucionarnih izreka, amblemskih simbola i ideja na subjekte na slikama, Rene uspostavlja slojevito tumačenje povijesnih slojeva. Prema vlastitim riječima, želi rekonstruirati njihovu funkciju i učinke, počevši od revolucionarne 1968. godine koja je uzdrmala cijeli svijet, ali i dati novo viđenje 'stigmi i relikta jednog vremena'. Tema revolucije provlači se u umjetnosti još od Maljevičevog crnog i bijelog kvadrata, koji u sebi sadrže čitav niz značenja i poruka, no Reneov slikarski idiom ima jednu mnogo značajniju funkciju: u vremenima potpune kontrole i medijske cenzure tiskanih i internetskih izdanja te pažljivog brisanja i uklanjanja grafita po zidovima i ulicama, jedino mjesto na kojem nije moguće uspostaviti globalne protokole cenzure jest individualno živo ljudsko tijelo i koža.

Eksperimentirajući između toga što danas za mladu generaciju znači pojedini simbol, je li to samo štosna trendovska tetovaža lišena pravog naboja ili autentična gesta prenošenja ideje revolucije i otpora totalitarističkim ideologijama i sustavima mišljenja, Rene Bacharach Krištofić ostavlja otvorenim polje interpretacije svojih slika svakom promatraču. Koloristički ohlađena paleta govori u prilog dehumanizirane dimenzije stvarnosti, o prostorima tjeskobe, depresije, uzaludnosti otpora sistemu, bespomoćnosti mijenjanja matrixa. Svjestan kako su u današnjoj mladoj generaciji revolucionarni povijesni tokovi izgubili čak i onaj romantični naboj, Rene u novoj seriji slika ipak empatično priznaje naš opći i individualni duhovni poraz.Iva Körbler

(M.K., 11.12.2015)