poziv za prijedloge

4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti - poziv


vrijeme: 24.11.2016. - 26.11.2016.
prijava: 01.03.2016.
mjesto: Zagreb

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Institut za povijest umjetnosti pozivaju na sudjelovanje na 4. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti, u studenom 2016. U radu kongresa može se sudjelovati izlaganjem ili organizacijom tematskog panela s pozvanim sudionicima. Prijedloge treba poslati do 1. ožujka 2016.

Institucije povijesti umjetnosti

Nedvojbeni epistemološki i društveni izazovi kroz koje povijest umjetnosti, zajedno s ostalim humanističkim disciplinama, prolazi na putu – vjerujemo – svoje profesionalne budućnosti, uvijek su dobro vrijeme za promišljanje temeljnih institucionalnih oblika koji su je povijesno oblikovali, osiguravajući joj integritet autonomne znanstvene djelatnosti sve do današnjih dana. Pretpostavljajući da pojam „institucije“ pruža dovoljno širok okvir za refleksiju o razvoju discipline u povijesnom vremenu, ali i za raspravu o sadašnjem razumijevanju njezinih disciplinarnih zadaća, odabrali smo ga kao krovnu temu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Pojam institucije postavljamo u njegovome širem značenju organizacijskoga načela ili koncepta koji određenu djelatnost ili ponašanje ustanovljuje kao društveno funkcionalne, pa nam je stoga namjera zadanim naslovom obuhvatiti ne samo fizičke ustanove koje generiraju ili posreduju povijesnoumjetničko znanje, već i sve druge oblike djelovanja i forme mišljenja, koje disciplini povijesti umjetnosti daju pravno-običajni i metodološki legitimitet: dakle, od muzejskih i akademskih institucija u rasponu od galerije do časopisa, preko modela povijesnoumjetničke naracije u rasponu od monografije do sinteze, pa sve do osnovnih kategorija historizacije umjetničkih fenomena – ukratko sve što nam pruža mogućnost da svoj vlastiti rad promatramo u kontinuitetu znanstvene discipline, vodeći nas sviješću da svaki pojedinačan doprinos posjeduje normativnu valjanost za disciplinu u cjelini.

Tematske cjeline:
Muzeji, galerije i stvaranje kanona
Pisanje povijesti umjetnosti
Velika trijada: autor – djelo – publika
Metodologija: od stilskog identiteta do društvenog znaka
Povijest umjetnosti i društvena inicijativa
Zaštita spomenika i konzervacija
Povijest umjetnosti u obrazovnim sustavima
Medijski život povijesti umjetnosti, institucija likovne kritike i zakoni intelektualnog tržišta
detaljnije

U radu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete sudjelovati izlaganjem ili organizacijom tematskog panela s pozvanim sudionicima.

Prijedlozi izlaganja i prijedlozi tematskog panela s pozvanim sudionicima (do 900 znakova) šalju se na adresu kongres@ipu.hr do 1. ožujka 2016. Predviđeno trajanje izlaganja je 10 minuta. Uz prijedlog izlaganja ili panela potrebno je poslati kratku biografiju.

Organizatori će do 4. travnja 2016. obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja odnosno panela.

U svrhu objavljivanja Zbornika koji se planira izdati po završetku rada kongresa svi izlagači svoje priloge trebaju poslati do 15. prosinca 2016. na kongres@ipu.hr. Predviđena dužina priloga je do 10 kartica teksta. Autori se mole da u načinu citiranja te opremi priloga slijede upute (Upute autorima Zbornika radova kongresa).

Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen iznosi 300 kn (za članove DPUH-a 200 kn)

Organizacijski odbor čine: Sanja Cvetnić, Irena Kraševac, Zvonko Maković, Ivana Mance, Milan Pelc, Martina Petrinović. Stručna suradnica: Petra Batelja

Za više informacija posjetite: www.dpuh.hr i www.ipu.hr.


 

(D.H.F., 02.12.2015)