natječaj, konferencija, znanstveni skup

Znanstveno-stručni skup 'Gjuro Szabo' - poziv na sudjelovanje


vrijeme: 15.10.2015. - 16.10.2015.
mjesto: Zagreb
organizator: Društvo povjesničara umjetnosti

Nastavljajući programski serijal znanstveno-stručnih skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2015. godine treći skup, posvećen Gjuri Szabi (Novska, 1875. – Zagreb, 1943.) u povodu 140. godišnjice njegovog rođenja. Sažetak prijedloga za izlaganje potrebno je poslati do 31. svibnja.

Premda formalnim školovanjem nije bio povjesničar umjetnosti (studirao je germanistiku u Zagrebu i Beču), Szabo je u formativnim godina struke u prvoj polovini 20. stoljeća pionirski djelovao na području zaštite spomenika i udario temelje muzejske struke te znanstvenom istraživanju kulturne baštine. Upućen u teorijska i praktična znanja modernog načina konzerviranja spomenika zahvaljujući praćenju recentne literature i putovanjima u Beč, Nürnberg i Prag, 1911. godine imenovan je za tajnika novoosnovanog Zemaljskog povjerenstva za očuvanje historijskih i umjetničkih spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji.

Njegovi izvještaji o radu Povjerenstva, prve umjetničke topografije i inventarizacija spomenika do danas su nezaobilazno vrelo za istraživanje sjevernohrvatske kulturne baštine. Jednakim elanom i marom prihvatio se vođenja dvaju najznačajnijih zagrebačkih muzeja od nacionalne važnosti, te je od 1920. do 1925. bio ravnatelj Muzeja za umjetnosti i obrt, a od 1928. do umirovljenja ravnatelj Muzeja grada Zagreba. Uz organiziranje stručne službe, modernizaciju i preuređenje oba muzeja, usredotočio se na istraživanje zagrebačkih spomenika o čemu objavljuje niz važnih članaka i knjiga (Stari Zagreb, 1941.). Szabo je postao uzorom mlađem naraštaju povjesničara umjetnosti i konzervatora stasalih u doba Drugoga svjetskog rata poput Anđele Horvat, Ane Bogdanović (Deanović) i Tihomila Stahuljaka.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske objavilo je dosad jedini monografski prikaz Szabina života i rada u knjizi Tihomila Stahuljaka, Gjuro Szabo. Djelo jednog života, 1995. Dvadeset godina nakon njezina izdanja ponovno otvaramo ovu veliku temu i pozivamo kolege konzervatore, muzealce i znanstvene istraživače koji će u svjetlu novih istraživanja svojim prilozima pridonijeti poznavanju djela i djelovanja ovoga 'najživahnijeg branitelja spomenika' (T. Stahuljak).

Teme skupa:
- Szabin doprinos i utjecaj u hrvatskoj povijesti umjetnosti
- Szabo između povijesti umjetnosti i povijesti kulture
- Szabin spisateljski opus – između znanosti i publicistike
- kritika konzervatorske prakse od Szabe do danas
- teorijska stajališta o očuvanju kulturne baštine u Hrvatskoj oko 1900. i danas
- Szabini metodološki i historiografski uzori
- Szabino muzejsko djelovanje: prezentacija baštine tekstom i slikom
- Szabina ostavština – istraživanje i interpretiranje

Organizacijski odbor: Franko Ćorić, Snješka Knežević, Irena Kraševac, Zvonko Maković, Drago Miletić, Marko Špikić

Molimo da naslov i sažetak prijedloga izlaganja (do 900 znakova) pošaljete na dpuh@inet.hr do 31. svibnja 2015. Predviđeno trajanje izlaganja je 15 minuta. DPUH će do kraja lipnja obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja. Izlaganja će biti objavljena u Zborniku skupa.

Molimo da tekstove pošaljete do 15. studenoga 2015. Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen je 200 kn, članovi DPUH-a ne plaćaju kotizaciju.

(M.K., 05.03.2015)