natječaj

Potpora programima koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma


vrijeme: 05.11.2014.
prijava: 13.11.2014.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH raspisao je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2014. godinu, namijenjen udrugama i kulturno-umjetničkim društvima romske nacionalne manjine registriranim u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstva koji je namijenjen za financijske potpore udrugama i kulturno-umjetničkim društvima romske nacionalne manjine putem ovog natječaja iznosi 70.000,00 kn.
Financijske potpore dodjeljuju se za: nabavu tradicionalnih instrumenata; popravak postojećih tradicionalnih instrumenata; nabavu tradicionalnih romskih nošnji; nabavu opreme za dramske grupe te nabavu materijala i pribora za likovne radionice.

Prijave za dodjelu financijske pomoći mogu uputiti samo udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje 24 mjeseca prije podnošenja prijave na Javni poziv i koja aktivno djeluju na očuvanju i promicanju tradicijske kulture Roma.

Rok za dostavu prijedloga je 13. studenog 2014. godine.

Za dodatne informacije o natječaju, uvjetima i načinu prijave posjetite www.uljppnm.vlada.hr.

Tekst Javog poziva (NN 130/2014)
 

(D.H.F., 06.11.2014)