predstavljanje

Vladimir Marković / Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka


mjesto: Zagreb; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44

U srijedu, 15. listopada, u 13 sati, u prostorima Društva povjesničara umjetnosti, održava se predstavljanje novog naslova akademika Vladimira Markovića 'Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka / Povijesnoumjetničke studije 2. Na predstavljanju će govoriti urednik dr. sc. Danko Zelić i recenzentica dr. sc. Sanja Cvetnić.

Odabrane studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka akademika Vladimira Markovića, umirovljenog redovnog profesora na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu sadrže 48 tekstova na ukupno 595 stranica nastalih od 1969. do 2013. godine, a prethodno su objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima sa znanstvenih skupova te u knjigama.
 
Rasprave i studije akademika Vladimira Markovića objedinjene na jednom mjestu u digitalnom obliku, tvore logičnu cjelinu koja bitno dopunjuje naše znanje o renesansnoj i baroknoj umjetnosti u Hrvatskoj. Zrelim promišljanjem, jasnoćom uvida i razgovijetnim analizama, Marković 'našu' umjetnost na primjeren način inkorporira u europske tokove, ukazujući istovremeno na specifičnosti spomenika u graničnoj, perifernoj sredini. (Iz recenzije akademika Radoslava Tomića)

(M.K., 14.10.2014)