natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo: Kulturni centar Kolašin i Ansambl za tradicijske plesove i pjesme 'Mijat Mašković'


prijava: 01.09.2014.

Kulturni centar Kolašin i Ansambl za tradicijske plesove i pjesme 'Mijat Mašković' iz Kolašina, Crna Gora poziva sve zainteresirane za suradnju na projektu koji bi se realizirao u sklopu programa EU Kreativna Europa. Rok prijave istječe 1. rujna 2014.


Centar je osnovan ratne godine 1943. U planinskom predjelu Crne Gore gdje je danas smješten jedan od najljepših skijaških centara s velikim turističkim potencijalom za cijelu Europe. Kulturni centar Kolašin sudjeluje u svim kulturnim događanjima u grade, dok je Ansambl za tradicijske plesove i pjesme 'Mijat Mašković' poznat po autentičnoj izvedbi crnogorskih plesova i vokalnoj izvedbi prema ne-temperiranom tonskom sistemu. Organizacija se bavi istraživačkim radom u područjima etnokoreografije i etnomuzikologije na taj način čuvajući crnogorsku tradiciju. Folkloni ansambl sastoji se od profesionalaca educiranih u području metodologije plesa i tradicijske glazbe. Svoje izvedbe temelje na autentičnoj i znanstveno dokazanim i afirmiranim radovima kao posljedicom istog istraživačkog rada. Uzimajući u obzir mogućnosti ansambla, repertoar se sastoji od velikog broja melodičkih i ritmičkih plesova Balkana. U svijetu autentičnog folklora ovaj se ansambl predstavio na gotovo svim festivalima u regiji.  Ansambl djeluje unutar Kulturnog centra Kolašin koji omogućuje skupini stabilno financiranje omogućujući pri tome kvalitetan program.  

Područja djelovanja ovog ansambla jesu tradicijski plesovi i pjesme (nematerijalna baština), World music, etnomuzikolološka i etnokoreografska istraživanja, male vokalne folklorne skupine, folk plesni ansambli s autentičnim programima, razmjena posjeta sa svrhom promocije različitih tradicija.

Predlagatelji suradnje zainteresirani su za partnerski projekt koji cilja na promociju različitih tradicijskih plesova i pjesama, njihovu reinterpretaciju za World music Ansambl za tradicijske plesove i pjesme 'Mijat Mašković' žanr, solo izvođače na tradicionalnim i modernim glazbalima (stari tipovi gajdi, diple, gusle, fife, kaval i ostale vrste tradijskog glazbenog instrumentarija poput gitarem harmonike violine i sl.).

Projekt je namijenjen i trebao bi uključivati studente muzikologije i etnokoreologije koji su zainteresirani biti dio izvedbenih praksi, koncerata, istraživanja i koji žele predstaviti neke interesantne teme svojih zemalja, te male vokalne skupine i folklorni plesni ansambli koji žele predstaviti svoju tradiciju i vještine.

Projekt uključuje razmjenu grupa s Ansamblom za tradicijske plesove i pjesme 'Mijat Mašković' pod istim uvjetima za sve prilikom gostovanja. Svi sudionici trebaju izvoditi i tri večeri na sceni Kulturnog centra Kolašin po otprilike petnaest minuta. Istraživačima bi trebao biti omogućen odlazak na teren – u crnogorska sela kako bi sakupili informacije od starije populacije. Za potrebe projekta partner se obvezuje angažirati profesionalnog prevoditelja koji već stoji na raspolaganju u centru.

Poželjne zemlje za partnerstvo
Zemlje koje mogu sudjelovati u programu Kreativna Europe, te zbog putnih troškova zemlje regije: Bugarska, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Rumunjska, Mađarska, Italija, Grčka, Makedonija, Austrija, Cipar, Turska…

Projekt bi se realizirao unutar kategorije: Europski kooperativni projekti

Rok za potvrdu o sudjelovanju u projektu najkasnije do 1. rujna 2014. godine.

Kontakt:
Davor Sedlarević, spec. za tradicijske plesove
Umjetnički direktor KUD-u 'Mijat Mašković'
e-mail: davorsedlarevic@gmail.com
Tel: +38220865426
Mob: +382680683849

(D.H., 04.08.2014)