natječaj, konferencija, znanstveni skup

III. kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem


vrijeme: 08.10.2014. - 11.10.2014.
prijava: 30.06.2014.
mjesto: Opatija
organizator: Filozofski fakultet u Zagrebu / Filozofski fakultet u Rijeci / ICOM Hrvatska

III. kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održava se od 8. do 11. listopada 2014. godine, u Opatiji. Sudionici s izlaganjima (usmenim ili posterskim) trebaju poslati sažetak do 30. lipnja 2014. godine.

 Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, Marijan Bogatić, Damir Doračić, Danko Dujmović, Ana Hoić, Goranka Horjan, Vinko Ivić, Andro Krstulović-Opara, Borut Kružić, Slađana Latinović, Pavica Vilać.
Znanstveni odbor: dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Jacqueline Bauer, dr. sc. Verena Vidić, dr. sc. Jasna Galjer, mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, prof. dr. sc. Nina Kudiš, dr. sc. Jasminka Najcer, dr. sc. Lidija Nikočević, mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, mr. sc. Snježana Pintarić, dr. sc. Željka Modrić Surina, dr. sc. Tatjana Vlahović, prof. dr. sc. Tomislav Šola, dr. sc. Žarka Vujić, dr. sc. Goran Zlodi.

Cilj je 3.kongresa nastaviti ojačavanje muzejskih profesionalaca u Hrvatskoj i uspostaviti suradnju s muzejskim profesionalcima u regiji u trenutku globalne krize. Stoga će naglasak Kongresa biti na upravljanju muzejima, zbirkama i informacijama u 21. stoljeću, a što uključuje raspravu oko aktualnog stanja u odnosu na resurse i strategije upravljanja muzejima i oko digitalizacije zbirki i novih strategija upravljanja muzejskim zbirkama (pristupačnost, izlučivanje, osnaživanje očuvanja in situ i komunikacija korištenjem informacijskih tehnologija). U konačnici kao cilj vidimo i dogovor i donošenje smjernica rada u izazovnim okolnostima, kao i smjernica daljnje suradnje, timskog rada i razvoja muzejske djelatnosti u regiji.

Skup će se sastojati od plenarnih predavanja, usmenih i posterskih izlaganja prema sljedećim tematskim cjelinama: povijest, istraživanja, muzejske zbirke, restauracija, izložbena djelatnost, dokumentacija, muzejska edukacija, marketing i odnosi s javnošću.

U sklopu Kongresa kao posebno događanje održat će se i Burza s ciljem predstavljanja i dogovaranja gostovanja mobilnih izložbenih projekata.

Program skupa sastojat će se od plenarnih predavanja pozvanih predavača, prijavljenih izlaganja i posterskih izlaganja.

Sažetci radova s kongresa bit će objavljeni u knjizi sažetaka, a cjeloviti radovi u Zborniku radova III. kongresa hrvatskih muzealaca.

Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Kotizacija za sudionike prije 30. lipnja 2014. iznosi € 50 (370 kn).
Kotizacija za sudionike poslije 30. lipnja 2014. iznosi € 65 (480 kn).
Kotizacija za studente prije 30. lipnja 2014. iznosi € 25 (170 kn)
Kotizacija za studente poslije 30. lipnja 2014. iznosi € 30 (220 kn).
Kotizacija za pratitelje prije 30. lipnja 2014. iznosi € 30 (220 kn).
Kotizacija za pratitelje poslije 30. lipnja 2014. iznosi € 45 (330 kn).

Kotizacija za sudionike i studente uključuje pristup svim sjednicama savjetovanja, pauze za kavu, društveni program, torbu s tiskanim materijalima skupa (program skupa, knjiga sažetaka, popis sudionika, reklamni materijal). Kotizacija za pratitelje uključuje pristup svim sjednicama skupa, pauze za kavu i društveni program.

Online prijava na www.hrmud.hr (od 20.03.2014.) ili na e-mail adresu: hmd@hrmud.hr

(I.P., 10.03.2014)