konferencija, znanstveni skup

Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin


vrijeme: 04.10.2013. - 05.10.2013.
mjesto: Zagreb, Dugo Selo
organizator: Institut za etnologiju i folkloristiku / Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska / Hrvatsko katoličko sveučilište

Međunarodni znanstveni skup 'Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja' održava se 4. i 5. listopada 2013. godine, u Zagrebu i Dugom Selu. Ovogodišnji je skup ujedno početak je priprema za 1700-tu obljetnicu rođenja svetoga Martina koja će se obilježavati 2016. godine.

Nakon prvog međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Toursu (Francuska) 1997. godine, u povodu 1600. obljetnice smrti sv. Martina, jača interes za znanstvenim pripitivanjem kulta i tradicije sv. Martina biskupa koji su rasprostranjeni diljem Europe. Na tom pravcu organiziran je 2004. godine znanstveni skup ponovo u Toursu, ali ovoga puta u povodu utemeljenja Europskog kulturnog centra sv. Martin iz Toursa sa zadatkom revalorizacije, očuvanja i promidžbe martinske europske tradicije. Slijedi zatim znanstveni skup u Szombathelyju 2005. godine te u Slovenskoj Bistrici 2007. godine.

Ove 2013. godine u povodu ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i prvim predsjedanjem Kulturnog Centra sv. Martin – Hrvatska tek ustanovljenom institucijom Europske mreže Kulturnih centara sv. Martin, Institut za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba i Kulturni centar sveti Martin – Hrvatska organiziraju u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem peti međunarodni znanstveno-stručni skup posvećen martinskoj europskoj tradiciji pod nazivom:

Prvi dan znanstvenog skupa (Hrvatsko katoličkom sveučilište u Zagrebu) interdisciplinarnog je karaktera i želi ponuditi novo tumačenje specifičnosti i raznolikosti nematerijalne martinske baštine u Hrvatskoj i Europi različitih znanstvenih disciplina poput  etnologije, etnomuzikologije, povijesti, filozofije, teologije, filologije, sociologije, ekologije, povijesti umjetnosti itd., čiji će sudionici svojim promišljanjima vječnih tema zajedništva i dijeljenja individualno doprinijeti očuvanju zajedničkih dobara u 21. stoljeću.

Okrugli stol drugog dana skupa u Dugom Selu želi oprimjeriti nematerijalnu hrvatsku baštinu u europskom kontekstu i istaknuti različite modele realizacije znanstvenih istraživanja nematerijalne baštine na primjeru martinskog kulturnog itinerera, odnosno kroz kulturni turizam.

Institut za etnologiju i folkloristiku u fokusu aktualnih istraživačkih tema poseban naglasak pridaje istraživanju nematerijalne kulture u kojemu proučavanje tradicije sv. Martina u Hrvatskoj u europskom kontekstu zauzima važno mjesto. U tom smislu suradnja s kulturno-znanstvenom udrugom Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska postaje primarna u realizaciji zajedničkih zamisli posebice kad je riječ o uspostavljanju suradnje s lokalnim martinskim zajednicama.

Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska (utemeljen 2006. godine) sastavnica je Europske mreže kulturnih centara Sveti Martina (Italija, Francuska, Slovenija, Mađarska, Nizozemska, Korzika), kojom predsjedava ove 2013. godine. Djelovanje Kulturnog centra sveti Martin – Hrvatska utemeljeno je na revalorizaciji bogate hrvatske martinske tradicije te očuvanju i promicanju njezine materijalne i nematerijalne baštine u okviru programa Kulturnog itinerera Vijeća Europe i Europskog instituta kulturnih itinerera gdje je 'Kulturni itinerer Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja s drugima, zajednička vrijednost' među 29 postojećih kulturnih itinerera ocijenjen Velikim itinererom Vijeća Europe. Jedna od ključnih smjernica djelovanja Centra je međunarodna suradnja u stvaranju europskog kulturnog itinerera Via Sancti Martini na koji se nadovezuje i povezivanje hrvatskih martinskih mjesta i njihovo europsko umrežavanje na martinskim premisama: čovjek – dijeljenje – zajednička vrijednost, jer se sv. Martina već gotovo 1700 godina pamti po dijeljenju plašta s kojim je ogrnuo siromaha, a simbolički gotovo cijelu Europu, ostavivši joj gestu dijeljenja kao ključnu međuljudsku poveznicu.

Program

(I.P., 03.10.2013)