natječaj

Nagrada za studentski rad na teme žena


prijava: 01.10.2013.
organizator: Centar za ženske studije

Centar za ženske studije i ove godine raspisuje 'Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike', kako bi se utjecalo na povećanje interesa mladih, budućih stručnjaka, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknulo na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske. Rok za predaju radova je 1. listopad 2013.

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih Sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2012./2013. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski i završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/autorice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom odnosno rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše tri studenta/studentice, koji nije objavljen ili javno izveden. Prema odluci Odbora Centra za ženske studije, a na prijedlog Prosudbenog odbora, Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u prosincu 2013. godine na web stranicama Centra za ženske studije.

Na Natječaj za Nagradu studenti i studentice prijavljuju se osobno, a prijavnu dokumentaciju čine ispunjeni prijavni obrazac, potvrda profesora/profesorice koji su mentorirali/ocijenili rad, zatim rad (u tiskanom obliku) koji se prijavljuje na Natječaj (tri primjerka uvezanog rada) i prateća dokumentacija za radove koji nisu nastali u pisanom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt). Radovi u izvedbenom obliku trebaju biti dostavljeni u tri primjerka CD-a odnosno DVD-a.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba poslati kao preporučenu pošiljku na adresu:
Centar za ženske studije
Dolac 8
HR-10000 Zagreb
s naznakom 'Za Natječaj'

(I.P., 16.04.2013)