predavanje, tribina

Predavanje Daniele Angeline Jelinčić / Kulturni turizam: TŠKGZ?


vrijeme: 20.03.2013. 18,30
mjesto: Zagreb; DPUH, Preradovićeva 44

U srijedu, 20. ožujka, s početkom u 18,30 sati, u prostorima Društva povjesničara umjetnosti, održava se predavanje dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić na temu 'Kulturni turizam: TŠKGZ?(tko? što? kada? gdje? i zašto?).

Nakon uvodnog objašnjenja ishodišnih pojmova vezanih uz kulturni turizam, predavanje će slijediti koncept novinarske vijesti odgovarajući na pitanja tko? što? kada? gdje? i zašto?. Tako će se fokusirati na situaciju u kulturnom turizmu Hrvatske, njegovu problematiku, ali i moguća rješenja uz isticanje primjera dobre prakse. Pojasnit će ulogu ključnih institucija u hrvatskom kulturnom turizmu te staviti lokalne/nacionalne kulturno-turističke resurse u odnos s međunarodnim organizacijama koje djeluju u tom području (npr. UNESCO, ICOM; ICCROM, ICOMOS...). Posebna pozornost pridat će se uporabi kulturne baštine u turističke svrhe uz analizu dosadašnjeg stanja u tom području u Hrvatskoj te mogućih pomaka prema njenoj kreativnoj uporabi.
 
Daniela Angelina Jelinčić viša znanstvena suradnica u Institutu za međunarodne odnose (IMO) u Zagrebu radi na istraživanjima u području kulturnog turizma, kulturnih politika, kulturnih industrija i kulturnog razvitka. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temama vezanima uz kulturni turizam. Autorica je raznih strateških dokumenata (npr. Segment o kulturnom turizmu u okviru projekta 'Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka', 2000.; 'Strategija očuvanja, zaštite i gospodarskog korištenja kulturne baštine RH' Ministarstva kulture, 2010., 'Strategija razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja', 2010.).

Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je knjiga Abeceda kulturnog turizma (Meandarmedia 2008) i Kultura u izlogu (Meandarmedia 2010), suautorica knjige Kultura, turizam, interkulturalizam (Meandarmedia/Institut za međunarodne odnose 2010) te urednica više knjiga o virtualnom kulturnom turizmu, urbanom kulturnom turizmu, kulturi i razvoju. Za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba. Njen istraživački interes u posljednje je vrijeme fokusiran na kulturne/kreativne industrije te je na tu temu izradila studiju 'Zagreb kao kulturni proizvod', 2010. te 'Akcijski plan poticanja kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba', 2012. Nositeljica je kolegija vezanih uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, ekonomiju kulture i kulturnu raznolikost koje predaje na Sveučilištu u Dubrovniku te Veleučilištu VERN te autorica brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

(M.K., 18.03.2013)