novo izdanje

Public and Private Cultural Exchange-Based DiplomacyDiplomacija koja se temelji na javnoj i privatnoj kulturnoj razmjeni: novi modeli za 21. stoljeće (Public and Private Cultural Exchange-Based Diplomacy: New Models for the 21st Century) novo je izdanje objavljeno nakon istoimenog seminara koji se održao tijekom siječnja 2013. godine u Salzburgu, Austrija. Izdanje je dostupno za besplatno preuzimanje.

Na seminaru je sudjelovalo 54 sudionika u ključnom trenutku razvoja međunarodnog kulturnog angažmana. Komentar nakon Seminara jasno je pokazao da postoje opipljive mogućnosti na ovom području. Ton kulturnog diskursa, raspon glasova uključenih u kreativne prakse, organizacijska i tehnološka infrastruktura za provođenje transnacionalne kulturne razmjene prolaze more promjena – uglavnom na bolje.

Izvještaj koji skicira mišljenja koja su se razmijenila u Salzburgu odnose se na budućnost međunarodnog kulturnog angažmana, a dostupan je online, zajedno s tri bijele knjige koje su rađene za sesije te koje daju poticaj za razmišljanje o sljedećim temama: nove uloge privatnih i javnih organizacija u budućoj kulturnoj razmjeni, globalni preokreti i vezane promjene u parametrima kulturnog angažmana, te utjecaj društvenih medija i novih komunikacijskih tehnologija na kulturni dijalog u 21. stoljeću.

Seminar je obuhvaćao sljedeće teme:
- ponovno osmišljavanje javnih i privatnih uloga u međunarodnom kulturnom angažmanu u 21. stoljeću;
- promjena ekonomske moći: novi parametri angažmana u multipolarnom društvu;
- stvaranje okruženja koje potiče kulturnu raznolikost unutar konteksta kulturnih odnosa;
- globalna komunikacija i uspon društvenih medija: budućnost međunarodnog kulturnog angažmana.

Sudionici su identificirali niz problema uključujući:
- zastarjelu legislativu za prenošenje globalne kulturne razmjene;
- neistražene putove angažmana;
- nedostatak zajedničkih osnova u odnosu na stavove i prakse kulturnog angažmana;
- konceptualni i retorički deficiti na području;
- neadekvatnu dokumentaciju vrijednosti međunarodnog angažmana;
- izostanak strateške komunikacije i koordinacije među sudionicima.

Istovremeno, sudionici su identificirali sljedeće točke u kojima je moguće zajedničko djelovanje:
- suradnja za bolje obrazovanje i edukaciju javnosti i stručnjaka u odnosu na umjetnički angažman;
- generiranje prikladnih resursa za razvijanje transnacionalnih partnerstava među stručnjacima;
- ponovno osmišljavanje odnosa među umjetničkim organizacijama, osobito stvaranje prilika za suradnju među malim i velikim grupama;
- korištenje društvenih medija za generiranje novih izvora financiranja;
- podržavanje strateškog vođenja kroz poboljšanu komunikaciju i koordinaciju;
- razvijanje istraživačkih instrumenata za mjerenje učinka kulturnog angažmana;
- korištenje novih tehnologija za prekograničnu komunikaciju, razmjenu i suradnju.

Public and Private Cultural Exchange-Based Diplomacy: New Models for the 21st Century - PDF

(I.P., 19.02.2013)