natječaj

ECF – program potpore projektima suradnje


prijava: 25.03.2013.

European Cultural Foundation poziva organizacije u kulturi koje vode prekogranične umjetničke i kulturne projekte s organizacijama izvan kulturnog sektora, da se prijave za kolabortivni program za 2013. godinu. Rok istječe 25. ožujka.

Potencijalni partneri izvan kulturnog sektora mogu biti znanstvene institucije, vladina tijela, komercijalno poduzetništvo ili nevladine organizacije koje djeluju na polju društvenog razvoja i okoliša. Uključivanje partnera izvan kulturnog sektora uvjet je za sudjelovanje u kolaborativnom programu.

ECF je zainteresiran za suradnju s pojedincima koji rade u lokalnim zajednicama na umjetničkim i kulturnim projektima, a koji mogu doprinijeti kontinuiranoj raspravi o Europi i njenom mjestu u svijetu. Također, traže se projekti koji su održivi u dužem vremenskom razdoblju, njegujući kontinuirane odnose koji će se razvijati tijekom čitavog perioda trajanja projekta.

ECF je usmjeren praksama nove europske zajednice koje su usuglašene s prioritetima ECF-a za 2013. godinu, a traži se suradnja među kreatorima kulturnih promjena uključenih u kreativne pokrete koji se već odvijaju diljem Europe, a koji zahtijevaju posebno priznanje.

Projekt bi trebao pokazati snažne kulturne ciljeve i konkretne rezultate koji se mogu evaluirati. To može uključivati niz aktivnosti: stvaranje umjetničkog rada, medijski projekt ili razvoj kulturne politike, uključujući izgradnju kapaciteta aktera u kulturi. Organizatori smatraju proces kreativnog rada jednako važnim kao i konačni rezultat.

ECF ne podupire projekte koji su usmjereni na izvođenje, izlaganje ili predstavljanje postojećeg rada, osim ako se to ne čini na inovativan način. Na primjer, projekt koji uključuje tri orkestra koji uvježbavaju ili izvode postojeće djelo klasične glazbe ne ulazi u razmatranje za dodjelu ove potpore. Međutim, projekt koji se bavi istraživanjem društvenog utjecaja fotografije u određenom vremenskom periodu u određenoj regiji Europe, te gostujuća izložba (postojećih radova) koja iz toga proizlazi ulazi u razmatranje. Prema tome, festivali i bijenala ne ulaze u programsku shemu potpore, no ECF bi mogao podržati projekt koji uključuje festival kao jednu od komponenti ili određenu aktivnost (npr. radionicu, seminar, konferenciju) koji se odvijaju u okviru festivala ili bijenala.

Za prijavljeni projekt moraju prethodno biti određeni umjetnici koji će u njemu sudjelovati. Važno je znati tko će sve sudjelovati u projektu kako bi se mogla procijeniti kvaliteta projekta.

Voditelj projekta treba dolaziti iz jedne od sljedećih zemalja: Albanija, Andorra, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luxembourg, Makedonija (FYROM), Malta, Moldavija, Monako, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, San Marino, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Partner projekta treba dolaziti iz jedne od sljedećih zemalja: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestinski Teritorij, Sirija i Tunis.

(I.P., 12.02.2013)