natječaj

Prijavnice za projekte suradnje s Trećim zemljama


prijava: 03.05.2013.

U sklopu Program Europske unije – Kultura (2007. - 2013.) objavljene su Prijavnice za projekte suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.). Rok za prijave je 3.svibnja 2013.

Svake godine Europska unija bira jednu ili više zemalja koje će u toj godini postati neeruopski partneri iz Treće zemlje. Ova projektna aktivnost (1.3.5.) mora stvoriti konkretnu dimenziju u obliku međunarodne suradnje te podrazumijeva sudjelovanje barem tri kulturne organizacije iz barem tri zemlje članice Programa uz barem jednu organizaciju iz odabrane Treće zemlje za 2013. godinu (Australija i/ili Kanada).

Potpora iznosi od 50.000,00 do najviše 200.000,00 EUR-a što čini najviše 50% ukupnog dozvoljenog troška projekta. Rok za prijavu projekta je 3. svibnja 2013. godine u podne po belgijskom vremenu.

Prijavna dokumentacija

Za sve dodatne informacije kontaktirati možete i Službu za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture

(I.P., 18.01.2013)