obljetnica, proslava, konferencija, znanstveni skup

Živo filozofiranje - filozofski simpozij povodom 70. rođendana Branka Despota


vrijeme: 09.11.2012. - 10.11.2012.
mjesto: Zagreb, MH, Strossmayerov trg 4

Odjel za filozofiju Matice hrvatske, u suradnji s Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institutom za filozofiju u Zagrebu, najavljuje Filozofski simpozij 'Živo filozofiranje' povodom 70. rođendana Branka Despota. Simpozij će se održati 9. i 10. studenoga (petak/subota), u Velikoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu.
 
Program

• Petak, 9. studenoga 2012.
 
9.00 Otvaranje simpozija
Pozdravne riječi (predsjednik Matice hrvatske, pročelnik Odjela za filozofiju MH, pročelnik odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta, ravnatelj Instituta za filozofiju)
 
9.30 Zvonko Posavec: Kraj metafizike i dolazak neželjenoga gosta
 
10.15 Vladimir Premec: Hrvatski jezik u filozofiranju Branka Despota
 
11.00 Mislav Ježić: Filozofijske svečanosti profesora Despota
 
11.45 Stanka
 
12.15 Milan Uzelac: Na putu u Platonopolis
 
13.00 Lino Veljak: Banalnost zdravoga razuma i dostojanstvo filozofije
 
13.45 Stanka
 
15.30 Srećko Kovač: Što je protuslovlje?
 
16.15 Bojan Marotti: Što je to la philologie active?
 
17.00 Stanka
 
17.30 Davor Ljubimir: Uz genealogiju apsoluta
 
18.15 Krešimir Brlobuš: Sluhom vođena i sluhu primjerena filozofija glazbe
 
19.00 Damir Gregurić (glasovir): L. van Beethoven: 2. stavak V. Koncerta za klavir i orkestar u Es-duru, op. 73; L. van Beethoven: 2. stavak IV. Simfonije u B-duru, op. 60; Potpourri alla Marlene Dietrich
 
• Subota, 10. studenoga 2012.
 
9.30 Stjepan Kušar: Pojam vjere u Kantovoj filozofiji religije
 
10.15 Ozren Žunec: Archaia physis. Aristofanov govor u Platonovu Simpoziju
 
11.00 Petar Šegedin: O bitku pretpostavke. Uz Platonova Parmenida
 
11.45 Stanka
 
12.15 Igor Mikecin: Aner philosophos
 
13.00 Damir Barbarić: Drugi početak
 
13.45 Završetak simpozija
 
Organizacijski odbor: Damir Barbarić, Igor Mikecin i Petar Šegedin

Akademik Branko Despot rođen je 6. srpnja 1942. godine u Zagrebu. Studirao je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1961-1965). Doktorirao je na istome Fakultetu 1975. godine obranivši disertaciju pod naslovom Filozofiranje Vladimira Dvornikovića. 1968. izabran je za asistenta na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, od 1969. do 1971. kao asistent-volonter vodi proseminar iz grčke filozofije na Katedri za povijest filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 1971. izabran je za asistenta na istoj Katedri. 1978. izabran je za znanstvenog asistenta, 1979. za docenta, a 1984. za profesora i znanstvenog savjetnika. 1989. ponovno je izabran za redovitog profesora, a 1997. izabran je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u humanističkom znanstveno-nastavnom području, znanstveno polje filozofija. Bio je dugogodišnji voditelj poslijediplomskog studija filozofije na Odsjeku (do 2005). 2010. izabran za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 
 

(D.H.F., 07.11.2012)