predstavljanje

Promocija časopisa Muzeologija 47., 2010.


vrijeme: 17.10.2012. 13,00
mjesto: Zagreb; Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44

Na Otvorenoj srijedi u Muzejsko dokumentacijskom centru,17.listopada, u 13 sati, održava se promocija najnovijeg broja časopisa Muzeologija 47/2010., pod nazivom 'Europski etnografski muzeji i globalizacija'. Ovaj broj donosi doktorsku disertaciju 'Uloga europskih muzeja u suvremenim procesima globalizacije',  autorice dr.sc. Zvjezdane Antoš, više kustosice Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Časopis će predstaviti Višnja Zgaga, urednica časopisa Muzeologija, prof. dr. sc. Tomislav Šola, predstojnik Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,prof. dr. sc. Tomo Vinščak,  predstojnik Katedre za etnologiju i kulturnu antropologiju,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zvjezdana Antoš, viša kustosica Etnografskog muzeja Zagreb.

Ova je knjiga nastala na osnovi istraživanja brojnih etnografskih muzeja (Volkskunde i Völkerkunde) u Europi koji prolaze kroz proces transformacije ili transmutacije u novi oblik muzeja. Različiti su načini njihova predstavljanja u praksi, a neki su od njih obrađeni u ovoj studiji i izdvojeni kao pojedinačni primjeri.

Pojedini primjeri istraživanih muzeja su temeljitije obrađeni iščitavanjem i prikazom njihovih različitih razvojnih putova te političkih prilika u kojima su nastajali ili koje su na njih izravno ili neizravno utjecale.

Kao i u slučaju ostalih srodnih europskih muzeja, osim politike, veliku je ulogu za razvoj muzeja imao i razvoj etnoloških znanosti, čija su dostignuća i spoznaje ugrađivane u praksu muzeja. Novi trendovi usmjeravali su muzeje na razvijanje novih pristupa u smislu njihova poslanja, i strategije razvoja što ih je bilo moguće razviti unutar zadanih uvjeta, odnosno ovisno o načinima financiranja ili kulturnoj politici pojedine države.

Izuzetno važnu ulogu pri tome su imale brojne konferencije i znanstvene diskusije na kojima su se pojavile nove ideje i predstavila promišljanja novih muzejskih koncepcija. U proučavanim je muzejima provedeno i istraživanje metodom ankete uz pomoć upitnika s tridesetak pitanja, kako bi se prikupila današnja stajališta i pogledi muzeološke/etnološke struke. Iz analize ankete zaključuje se kako je prioritet suvremenog muzeja postizanje konsenzusa svih muzejskih profesionalaca o tome da je međunarodna suradnja muzejskih institucija, koja se ostvaruje na različite načine, iznimno važna.

Novi etnografski muzej postaje forum i centar kulturne i umjetničke scene, mjesto susreta raznih profesija,  ali i mjesto susreta i dijaloga različitih kultura. Novi oblik muzeja je inovativani kreativan, te je usmjeren na nove hibridne kulturne pojavnosti. Novi reformirani muzej postaje participacijski, odnosno surađuje s publikom u različitim aspektima, pa čak i onda kadzbirkama i predmetima traži novo značenje koje će im dati zajednica u kojoj muzej djeluje.

(M.K., 16.10.2012)