najave

Program razmjene pisaca Indija-Hrvatska 2012.- 2013.


vrijeme: 16.10.2012.

U utorak, 16.listopada 2012., u Hrvatsku dolazi delegacija pisaca iz Indije, koji će sudjelovati u Programu razmjene, potpisanom između Ministarstva kulture Hrvatske i Indije.

Na prijedlog National Academy of Letters-Sahitya Akademi u Programu razmjene pisaca u Hrvatskoj gostovat će delegacija od troje pisaca iz Indije, a sljedeće godine očekuje se delegacija troje pisca iz Hrvatske na gostovanju u Indiji.

U Programu razmjene pisaca u Hrvatskoj gostovati će g. Indra Nath Choudhuri, g. Ranajit Das i g. Sitanshu Yashaschandra.

Sitanshu Yashachandra cijenjeni je pjesnik, dramaturg, kritički teoretičar i kulturalni povjesničar. Doktorirao je komparativnu književnost i indijsku poetiku. Predavao je na Sorbonni, Sveučilištu u Pennsylvaniji i na Sveučilištu u Chicagu. Bio je glavni urednik Enciklopedije indijske književnosti. Odlazio je na gostovanja diljem svijeta na kojima je sudjelovao na književnim i kulturalnim konferencijama, isto tako je predstavio i svoje pjesme koje su prevedene na engleski, njemački i francuski jezik. Dobitnik više uglednih nagrada.

Indra Nath Choudhuri doktorirao je na Sveučilištu u Delhiju na komparativnoj poetici, a područja znanstvenog interesa su mu indijska i komparativna književnost, religija i filozofija, traduktologija, indijska kultura i Tagore. Za svoj rad na djelu Rabindranatha Tagorea, u kojemu se fokusirao na Tagoreovo likovno i kazališno stvaralaštvo, kao i na odnos i recepciju na Zapadu, dobio je više nagrada te planira objaviti još dvije knjige u naredno vrijeme.  Prevođeni je autor više knjiga te je bio gostujući predavač na sveučilištima diljem svijeta.

Ranajit Das završio je preddiplomski studij na Sveučilištu Guwahati. Dobro je poznat pjesnik u Bengalu i objavio je osam svezaka poezije te zbirku izabranih pjesama. Njegovu poeziju cijene zbog svježeg urbanog idioma i distinktivnog stapanja intelekta i emocije potaknute dubokom ljudskom simpatijom. Također je objavio dvije zbirke književnih eseja koje su dobro primljene. K tome je objavio dva romana. Dobitnik je više počasti te je sudjelovao na brojnim važnim književnim događanjima u Indiji, između ostalih na više događaja kojima se obilježavalo stvaralaštvo Rabindranatha Tagorea.                                                                                               

Program njihova boravka, u trajanju od osam dana, sastavilo je Hrvatsko društvo pisaca, u suradnji sa Upravom za međunarodnu suradnju MK. Tijekom boravka obići će mnoge znamenitosti, među ostalim  Gornji grad, Muzej Grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Muzej prekinutih veza, NSK.

Sudjelovat će na Okruglom stolu: Indijsko-hrvatske kulturne i književne veze, na kojem će sudjelovat indijski pisci, sveučilišni profesori, hrvatski pisci koji pišu o Indiji pod utjecajem indijske kulture te razne književne večeri i predavanja u Zagrebu, Zadru i Splitu.

(I.P., 11.10.2012)