natječaj, djeca, mladi

Život je lijep – foto natječaj za mlade


prijava: 24.10.2012.
mjesto: Rijeka
organizator: Fotoklub Rijeka / Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Fotoklub Rijeka, u suradnji s Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka, raspisao je fotografski natječaj za mlade autore do 25 godina starosti, pod nazivom Život je lijep. Rok predaje radova je 24. listopada 2012. godine, do 24 sata ( vrijedi datum 24. listopada 2012. na pečatu pošiljke).

Optimizam sadržan u izrečenom život je lijep želimo interpretirati fotografskom slikom. Pojedinac je danas dezorijentiran i obeshrabren zbog ekonomske situacije i sve većeg pritiska korporativnog kapitala. Takvog 'obeznađenog' pojedinca vrbuju sadržaji plasirani kroz medije koji nude iluziju života. Ovakva situacija stvara depresivna stanja društva. Mi želimo pozitivno i afirmativno razmišljati i djelovati. Želimo fotografskom slikom kao moćnim medijem slati poruku život je lijep!

Može li se fotografskom slikom afirmativno i pozitivistički misliti? Može li se fotografskom slikom 'hvatati' stvarnost na način da interpretira činjenicu da život doista jest lijep? Mogu li se pronaći vizualne senzacije koje će slati poruku ili emanirati duh pozitivizma na razini osjećanja i spoznaje život je lijep? Može i mogu...

Dakle, mladi autori do dvadeset pet godina starosti trebaju putem pojedinačne fotografije ili nizom fotografija / fotografska kolekcija, od šest fotografija / interpretirati ovu temu. Jedan od ciljeva ovog projekta je pravilan metodički tretman i pristup fotografskom stvaralaštvu kao bilo kom drugom likovnom području. Nemamo namjeru podržavati 'puko škljocanje', već želimo odabirom radova i konceptom izložbe poslati jasnu poruku mladim stvaraocima da nam je fotografija kao stvaralačka činjenica i masovni medij iznad svega.

Nismo žrtve tako sveprisutnog formalizma i populizma koji ističe masovnost sudjelovanja i vrijednost oprema s kojom se snima, odnosno svega onog što je u osnovi i nebitno. To znači da autori mogu snimati s bilo čim - analognim aparatom, camerom obscurom, najnovijim digitalnim aparatom, bilo kakvim mobitelom... Cilj je napraviti fotografsku sliku ili niz fotografskih slika koje će na najbolji način interpretirati temu. Hoćemo fotografiju koja svjedoči, koja kroz duh mladog čovjeka odjekuje s onim život je lijep!

Najboljem mladom autoru organiziramo samostalnu izložbu u Galeriji Principij u Rijeci.

Ideja i koncept projekta: Borislav Božić.

Pravila:
- autor, sudionik natječaja, vlastoručnim potpisom na prijavnici potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija;
-obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;
- autorsko pravo: autor vlastoručnim potpisom na prijavnici daje suglasnost suorganizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora a u svrhu promocije izložbe;
- autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovog natječaja;
- organizator će koristiti odabrane fotografije s izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva;
- neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informaciji za novinare. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Svaki autor čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji, dobit će primjerke tih publikacija na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana;
- izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u katalogu, bez plaćanja naknade autorima.

Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u, DVD-u ili USB mediju ili na e-poštu: zivotjelijep@photori.org Fotografije moraju biti u JPEG formatu i rezolucije 300 dpi. Tehnika: nema ograničenja; fotografije mogu biti crno-bijele, monokromatske ili u boji.

Svaki autor uz fotografije prilaže:
- ispunjenu i vlastoručno potpisanu prijavnicu;
- kod potpisivanja fotografija na digitalnom mediju ne koristite kvačice na slovima koja to imaju, primjer potpisa: 1_Kresimir Kresic_Bas sam zedan (prvo pišemo redni broj, puno ime i prezime autora te naziv fotografije), na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, normalno koristiti kvačice na slovima koja to imaju;
 na CD-u ili DVD-u treba pisati ime i prezime autora;
- prijave koje ne budu imale cjelovitu dokumentacija organizator neće prihvatiti.

Adresa dostave radova:
E-pošta: zivotjelijep@photori.org   
Za slanje klasičnom poštom adresa je:
Fotoklub Rijeka
51000 Rijeka, Pod voltun 4
Hrvatska
S naznakom 'Za fotografski natječaj Život je lijep'

Prijavnica

(I.P., 27.09.2012)