izložba

Stjepan Divković: Medalje i novac / retrospektiva


vrijeme: 28.09.2012. - 25.11.2012.19,00
mjesto: Zagreb; Arheološki muzej, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

U Arheološkom muzeju u Zagrebu, u petak, 27. rujna, s početkom u 19 sati, otvara se izložba Stjepana Divkobića - 'Restrospektiva: medalje i novac'.

Stjepan Divković danas se ubraja među najtalentiranije i najplodnije hrvatske medaljere. Njegovi radovi postigli su vrlo veliku popularnost, ne samo u stručnim krugovima, nego i u najširoj javnosti, zahvaljujući do sada doista brojnim izdanjima Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda. Odlika njegovog likovnog izraza klasična je i tradicionalna, bez većih eksperimenata.


Izložba ima za cilj zagrebačkoj javnosti predstaviti približno 300 radova Stjepana Divkovića, kako skica i crteža, sadrenih i u bronci izlivenih modela, kao i najrazličitije otkove i odlivke njegovih medalja, posebnih izdanja Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda te manji izbor iz njegove sitne plastike.

Osim dijela opusa Stjepana Divkovića koji se čuvaju kao dio fundusa Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, predmete za izložbu posudili su Hrvatski novčarski zavod, Hrvatska narodna banka, a najveći broj predmeta sam autor.

(M.K., 27.09.2012)