natječaj, konferencija, znanstveni skup

7. skup muzejskih pedagoga Hrvatske - poziv


vrijeme: 14.11.2012. - 16.11.2012.
prijava: 17.09.2012.
mjesto: Rijeka; Filozofski fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Slavka Krautzeka bb

Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, organizira 7. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, koji se održava od 14. do 16. studenoga u Rijeci. Izlaganje/poster i/ili sudjelovanje moguće je prijaviti do 17. rujna.

Imajući na umu nužnost daljnjeg razvitka muzejske edukacije u Hrvatskoj, kao i poboljšanja njezinog stanja i prepoznatljivosti u javnosti te potrebu za  svekolikom međusektorskom suradnjom koju muzejski pedagozi potiču radi ostvarenja svojih ciljeva i programa, kao središnja tema 7. skupa odabrano je upravo partnerstvo.

Predavanjima, izlaganjima, radionicama i diskusijom želimo istražiti mogućnosti i izazove bolje suradnje te čvršćeg povezivanja muzejskih pedagoga s partnerima koji mogu doprinijeti ostvarenju kvalitetnijih edukativnih programa. Posebno bismo željeli istaknuti i analizirati primjere dobre prakse. Partnerstvo s aspekta muzejskih pedagoga sagledat ćemo kroz četiri tematske cjeline:

Partnerstvo unutar muzeja
Razmatrat ćemo zajedničke projekte i iskustva suradnje muzejskih pedagoga s kustosima i drugim stručnim muzejskim djelatnicima u (svom) muzeju. Postavljamo pitanje jesu li nam partnerstva unutar muzeja potrebna i kako stvoriti sustav suradnje? S kojim se problemima i preprekama u suradnji unutar muzeja susrećemo? Čime i na koje načine muzejski pedagozi pridonose (svome) muzeju?
 
Partnerstvo među institucijama
Razmatrat ćemo kako proširiti i ojačati suradnju muzeja i drugih institucija na području  edukacije u muzejima. Što su prednosti međusektorske i interdisciplinarne suradnje, a što nedostaci i kako ih izbjeći? Na koji način partnerstva doprinose posredovanju znanja i pospješuju njegovu dostupnost? Kako partnerstva mogu pomoći u kreiranju kvalitetnijih pedagoških programa u muzeju? Suradnja na stvaranju programa za ciljane skupine korisnika.
 
Partnerstvo u obrazovanju
Razmatrat ćemo modele suradnje i partnerstva između muzeja i odgojno-obrazovnih ustanova. Kako obrazovati i pripremiti nastavnike za posjet muzeju? Možemo li umrežavanjem proširiti inovativne metode u radu s djecom i mladima? Kako muzej koristiti kao prošireni prostor školske učionice, alternativni prostor neformalnog učenja ili kao prostor cjeloživotnog učenja? Kako kreativno iskoristiti sadržaje u muzeju?
 
Partnerstvo u zajednici
Razmatrat ćemo koja je uloga muzejskog pedagoga u lokalnoj zajednici. Kako uključiti i angažirati lokalnu zajednicu u projekte muzejskog pedagoga? Koja je uloga muzejske edukacije u kulturnom turizmu?   Kako djelovati u virtualnoj zajednici i koristiti nove tehnologije u posredovanju muzejskih sadržaja?  Koja je uloga i doprinos muzejske pedagogije u suradnji i partnerskim projektima na regionalnoj i europskoj razini?

Pozivamo Vas da u radu Skupa sudjelujete izlaganjem ili posterom. Vaše izlaganje/poster i/ili sudjelovanje možete prijaviti do 17.rujna na adresu partnerstvo@ffri.hr.
Obavijest o prihvaćanju teme ili postera bit će poslana na Vašu adresu do 30. rujna. Svi prihvaćeni radovi bit će predstavljeni u Knjizi sažetaka i dostupni svim sudionicima Skupa. Predviđeno je da radovi predstavljeni na Skupu budu objavljeni u Zborniku radova 7. skupa.

Skup će se održati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Slavka Krautzeka bb, Rijeka – kampus na Trsatu
Dvorana 006
 
Kotizacija
rana kotizacija: 300,00 kn
redovna kotizacija: 400,00 kn
 
Rok za uplatu rane kotizacije je 15. listopada. Nakon toga datuma uplaćuje se iznos redovne kotizacije.
 
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Hrvatskog muzejskog društva:
2360000-1101471641 (OIB 34202025084)
S naznakom: za 7. skup muzejskih pedagoga
 
Podaci za uplate iz inozemstva:
HRVATSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
ZAGREB
TRG MARŠALA TITA 10
NAZIV BANKE: ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB, MAKSIMIRSKA 86
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR9223600001101471641 (2100359448)
S naznakom: za 7. skup muzejskih pedagoga

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, radni materijal, potvrdu o sudjelovanju na Skupu, knjigu sažetaka radova, osvježenje u pauzama i ručak (prvog i drugog dana Skupa) te stručni izlet.
 
Stručni izlet: Industrijska baština u Rijeci
Razgledat ćemo riječku industrijsku baštinu uz stručno vodstvo (16.11.2012.)

Rad Skupa će se odvijati na hrvatskom jeziku te nije predviđeno prevođenje na drugi strani jezik. Moguće je izlagati i na slovenskom, srpskom, bošnjačkom te makedonskom jeziku. Svi sažeci radova bit će objavljeni na hrvatskom jeziku. Članci u Zborniku 7. skupa bit će objavljeni na matičnom jeziku sa sažetkom na hrvatskom jeziku.

Otkazivanje sudjelovanja uz povrat punog iznosa kotizacije moguće je do 01.studenoga, isključivo uz pismeno obrazloženje. Nakon tog datuma povrat kotizacije neće biti moguć.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati putem e-maila na adresi partnerstvo@ffri.hr.

Organizacijski odbor
Danko Dujmović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Milica Đilas, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Lana Bede, Gradski muzej Karlovac
Mirjana Margetić, Etnografski muzej Istre
Marijan Bogatić, Gradski muzej Sisak
 
Prijavnica za sudjelovanje (ispunjavaju svi sudionici skupa)
Prijavnica teme i sažetak rada (ispunjavaju samo sudionici koji prijavljuju izlaganje ili poster)

(M.K., 11.09.2012)