susret

Desničini susreti 2012


vrijeme: 14.09.2012. - 16.09.2012.
mjesto: Zadar, Islam Grčki

Desničini susreti 2012. – sedmi po redu, a posvećeni Vladanu Desnici, piscu i njegovu djelu te velikim temama njegova doba – održavaju se u Zadru, 14. i 15. rujna 2012. te u Islamu Grčkom, 16. rujna 2012.

Desničine susrete zajednički organiziraju Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca u Zagrebu te Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

'Velika tema' ovogodišnjih rasprava je Intelektualci i rat, 1939.-1947. godine. Rasprava o ovoj temi začeta je inače na Desničinim susretima 2011. Nedavno je iz tiska izašao Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011.: Intelektualci i rat, 1939.-1947., u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Naklade Plejada, koji će također biti predstavljen javnosti u Zadru i Zagrebu.

Sedmi Desničini susreti, zadržavajući kritičko propitivanje fenomena suvremene kulture i povijesti, s težištem na komparatističkim pristupima, ove će godine nastaviti raspravu o temi Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine. 'Kratko' Dvadeseto stoljeće (1914.-1917/1918. – 1989.) mnogima je i 'Doba ekstrema', ništa manje i 'Doba netrpeljivih', ali i 'Doba promjena', jedva usporedivih s bilo kojom drugom epohom u pisanoj povijesti.

Napose razdoblje 2. svjetskog rata (1939. – 1947.) komprimira svu temeljnu civilizacijsku problematiku 20. stoljeća. Njegova zastrašujuća ljudska cijena, nedoumice s kojima je započet te nedoumice s kojima je završen korištenjem atomske bombe i sa 'željeznom zavjesom' bitno su obilježeni scijentizacijom i intelektualizacijom 'totalnog rata', unutar i preko granica sučeljenih svjetonazorskih pretpostavki. Intelektualci su u tome ratu, u nepreglednom mnoštvu slučajeva, kako njegovi zagovornici tako i njegovi protivnici, a nadasve – akteri i žrtve, ljudi koji se očituju i ljudi koji šute… te svi skupa svjedoci kraja jednoga eurocentričnog svijeta.

Uvažavajući različite mogućnosti istraživačkih kritičkih pristupa, ovogodišnji Desničini susreti fokusirat će se na onovremene i suvremene ideološke aspekte prezentacije i reprezentacije navedenog razdoblja u kulturi i povijesti, kako u hrvatskom tako i širem južnoslavenskom okviru, odnosno u regionalnim kontekstima. Pritom će težište rasprava biti na predmetima istraživačkih interesa i pristupima koji dosada nisu bili kritički reflektirani. Desničini susreti 2012., kao i prethodni skupovi, imaju naglašeno istraživačku orijentaciju.

Program

(I.P., 10.09.2012)