natječaj

Grad Zagreb - poziv za programe javnih potreba u kulturi za 2013


prijava: 03.10.2012.
organizator: Grad Zagreb

Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. Rok za podnošenje prijava online i u tiskanom obliku je do 3. listopada 2012. godine.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba, kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2013. uvrstiti:
- djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
- programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
- programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
- programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
- projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
- programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
- programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
- programe i projekte u filmskoj i audio-vizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audio-vizualnih zapisa;
- programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
- programe urbane kulture i kulture mladih, posebno inovacije za stvaralački rad i izvođačku djelatnost u skladu s kulturnim interesima mladih i osoba s posebnim potrebama;
- programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
- programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.

Prijave se podnose online na odgovarajućim obrascima prijavnica (za svaki program posebna prijavnica) koji su dostupni na web adresi: https://javne-potrebe.zagreb.hr Prijavnice popunjene online predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku. Prilikom podnošenja prijavnice u tiskanom obliku sve predložene programe koji se odnose na jednu programsku djelatnost (npr. glazbenu djelatnost, knjižničnu djelatnost, urbana kultura....) treba objediniti u jednu cjelinu i zajedno s odgovarajućim prilozima dostaviti na adresu:
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb,
Ilica 25
s naznakom: 'Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. ZA DJELATNOST: _____________________' (navesti programsku djelatnost na koju se programi prijavljuju)

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, te kojima nedostaje neki od priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. godinu.

Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.

(I.P., 04.09.2012)