natječaj

EK - natječaj na temu okoliša


prijava: 16.10.2012.

Europska komisija objavila je poziv za sudjelovanje u natječaju na temu okoliša FP7-ENV-2013-dvije faze. Prijave za prvu fazu primaju se do 16. listopada.

Ukupni budžet iznosi 248 000 000 €, podijeljen po aktivnostima:

6.1 Suočavanje s klimatskim promjenama
- Oceanski procesi povezani s klimatskim promjenama i kombinirani utjecaji višestrukih izvora stresa na maritimni okoliš;
- Atmosferski procesi, ekosustavi i klimatske promjene;
- Utjecaj scenarija višeg reda (prosječno globalno zagrijavanje > 2 ° u odnosu na predindustrijsku razinu);
- Promjene zemljinog pokrova i iskorištavanja tla te ublažavanje klimatskih promjena;
- Kvantifikacija emisije stakleničkih plinova koji se baziraju na potrošnji te ocjena političkih mogućnosti;
- Ekonomija prilagodbe klimatskim promjenama.

6.2 Održivo korištenje i upravljanje zemljom i morima
- Upravljanje vodnim resursima u složenim, višestruko stresnim uvjetima;
- Otrovi, zagađivači okoliša i upravljanje zemljanim i vodnim resursima;
- Tranzicija u održiva, manje karbonska društva;
- Održiva briga o zemlji u Europi;
- Urbana bioraznolikost i zelena infrastruktura;
- Poboljšani monitoring utjecaja kultivacije na okoliš korištenjem Earth Observation;
- Razvijanje naprednih tehnologija i alata za mapiranje, dijagnozu, zaštitu i upravljanje kulturnim krajolikom i ruralnim područjima;
- Održivo upravljanje resursima europskih dubokih mora i podvodnih područja.

6.3 Poboljšanje učinkovitosti resursa
- Pretvaranje otpada u resurs pomoću inovativne tehnologije, procesa i usluga;
- Projekti koji pokazuju eko inovativnost;
- Doprinos ocjeni globalnih vodnih resursa korištenjem podataka i tehnika Earth Observation.

6.4 Zaštita građana od ekoloških katastrofa
- Ocjena individualnog izlaganja izvorima stresa u okolišu i predviđanje zdravstvenih posljedica: priprema za ocjenu na EU razini;
- Zatvaranje rupa u znanju i smanjenje izloženosti elektromagnetskim poljima;
- Ugrožene obale u Europi: tsunami i rizici povezani s klimatskim promjenama;
- Prema testovima stresa za kritičke infrastrukture protiv prirodnih katastrofa.

6.5 Mobilizacija znanja o okolišu za politiku, industriju i društvo
- Korištenje European Open Data Strategy za mobilizaciju uporabe podataka i informacija o okolišu.

Više

(I.P., 22.08.2012)