novo izdanje

Otvorenje 40. Mediteranskog kiparskog simpozija


vrijeme: 05.08.2012. - 15.09.2012. u 11 sati
mjesto: Dubrova, Labin

Ove godine se u Dubrovi kraj Labina održava jubilarno 40. izdanje Mediteranskog kiparskog simpozija. Otvorenje manifestacije bit će upriličeno u nedjelju, 5. ovoga mjeseca, u 11 sati, a sudionici su: Josip Diminić, Ante Rašić i Ivan Fijolić. O ovogodišnjem simpoziju govorit će J. Diminić, a autore će predstaviti Gorka Ostojić Cvajner, predsjednica MKS-a. U glazbenom dijelu programa nastupa Nicole Vidak, a manifestaciju će otvoriti gradonačelnik Labina Tulio Demetlika. 


 
1. PROJEKT KRIŽIŠTE - JOSIP DIMINIĆ
 
Ideator projekta Bijele ceste, JOSIP DIMINIĆ, autor je njezine 16. dionice, Oranice 2011. godine, kao sastavnice njegova kapitalnog projekta Križište .Ono je osmišljeno kao vizualan fokus i račvalište bijelih cesta u smjeru istok-zapad i sjever-jug. Godine 2012. autor će dovršiti središnji dio partera rotunde, koje je  koncipirano kao fizičko i duhovno sjecište sa naglašenom vertikalom. Nju čini monolitni stup na kojem je ptica, zaštitni znak Dimninićeve umjetnosti. Stup kao memorija Mediterana i ptica kao značaj ljudske i umjetničke slobode. Kompleks rotunde i pored monumentalnosti skulpture/arhitekture podržava pastoralu parka sa mjerom i harmonijom. A ptica koja ne leti i stup koji ne nosi, novi su donos Diminića ludičkom idiomu.
Radi složenosti kompleksa Križišta, ono će se raditi u najmanje dvije faze i to 2013. i
2014. godine.
 
2. PROJEKT ARTLEGENDARIJ – ANTE RAŠIĆ
 
ANTE RAŠIĆ, multimedijalni umjetnik i dizajner autor je 17. dionice Bijele ceste, kao Artlegendarija prema koceptu Gorke Ostojić Cvajner i arhitekta Slavena Cetine. Autor najnagrađivanije Bijele ceste u očekivanju kiše, prof. Ante Rašić dizajnirat će dionicu na kojima će biti upis svih autora, nazivi dionica, godine nastanka, svi izvođači i autor projekta Bijele ceste, Josip Diminić. Artlegendarij bit će sumarij svih dionica i Križišta, ujedno završnica i smjerokaz od zapada prema istoku Bijele ceste, veličine 20x4,5 metra.
 
3. PROJEKT ŠKOLICA – IVAN FIJOLIĆ
 
Mediteranski kiparski simpozij na izložbi Trijenala hrvatske skulpture, projekta Gliptoteke HAZU u Zagrebu, dodijelio je do sada tri nagrade umjetnicima. Nagradu MKS-a do sada su realizacijom svojih projekata otjelotvorili: kipar NEVEN BILIĆ sa urbanom skulpturom dizlociranom iz Parka i postavljenom u Podlabin, Prijeklopom  iz 2006. godine te slikar i kipar ŠIME PERIĆ sa 12. dionicom Bijele ceste, Ritmom protoka iz 2007. godine. IVAN FIJOLIĆ, kipar hrabrih iskoraka, laureat je MKS-a na Trijenalu 2009. godine za rad Školica.
Projekt je redefiniran, reelaboriran, redimenzioniran, gigantiziran, no i dalje propituje ovo vrijeme, nametnuti režim kompetitivnosti do isključivosti, podcrtan i izborom materijala, i tipografijom, i upisom slova, i kao takav lišen u cijelosti djetinje igrivosti. Od benignosti naziva do otvoreno funebralne asocijacije seže umjetnički angažman kipara sa dionicom koja u Bijele ceste unosi poetiku suvremenog likovnog idioma.
 

(D.H.F., 02.08.2012)