obljetnica, proslava

4. međunarodni dan arhiva


vrijeme: 08.06.2012. - 03.07.2012.

Međunarodni dan arhiva prvi je put u svijetu obilježen 2008. godine, a ustanovilo ga je Međunarodno arhivsko vijeće (ICA) na dan obljetnice svojega osnivanja. Tom prilikom arhivi širom svijeta upoznaju javnost sa svojom stručnom, kulturnom, znanstvenom, upravnom i uslužnom djelatnošću, kao i s vrijednim povijesnim izvorima o kojima skrbe.

U Hrvatskoj ovaj dan obilježava po četvrti puta, a ovogodišnja tema 'Fotografija kao dokument vremena' ukazuje na kulturnu vrijednost fotografije kao dokumenta koji nadopunjuje pisane arhivske izvore i tako svjedoči o našoj prošlosti. Već je koncem 19. stoljeća uočeno da se fotografija može promatrati kao vrijedan dokument, ali istodobno i kao umjetnost, no tada su se njome pretežno bavili privilegirani pojedinci.

Početkom 20. stoljeća zahvaljujući tehničkom razvoj u i znatno usavršenoj laboratorijskoj obradi, fotografija postaje nešto masovniji medij, dok j e danas svuda oko nas. Hrvatski arhivi u povodu Međunarodnog dana arhiva tradicionalno otvaraju svoja vrata javnosti organizacijom izložbi, predavanja, radionica, stručnih skupova, promocijama knjiga te drugim promotivnim aktivnostima. Obilježavajući ovaj dan hrvatska arhivska zajednica želi potaknuti i razviti svijest javnosti o važnosti zaštite nacionalne pisane baštine te o arhivskom gradivu kao jedinstvenom spomeničkom blagu koje nas uvijek iznova oplemenjuje i uči istinskim vrijednostima.

Program

(I.P., 08.06.2012)