predstavljanje, obrazovanje

Projekt Bura Znanja


vrijeme: 25.04.2012.

Udruga Bura Znanja predstavila je u Rijeci istoimeni inovativni projekt, kojemu je cilj razvoj online platforme za besplatno obrazovanje, povećanje efikasnosti i zanimljivosti procesa učenja te promocija znanosti. 
 
Studentska udruga Bura Znanja stvorena je kao organizacija čija je osnovna djelatnost pretvaranje sadržaja izvedbenih programa kolegija na Sveučilištu u Rijeci u multimedijalne lekcije dostupne svima putem interneta. Besplatno.


Fakulteti Sveučilišta u Rijeci svake akademske godine organiziraju velik broj kolegija. Vizija je Udruge omogućiti uspješno ovladavanje teorijskim dijelom akademskih sadržaja uz pomoć multimedijalnih lekcija na hrvatskome i engleskome jeziku. Te će lekcije biti dostupne na mrežnom portalu pojedinoga kolegija. U sklopu realizacije ovoga projekta, akademski će sadržaj (lekcije) biti prikazan na jednostavan, razumljiv, edukativan i zabavan način, a objedinit će sve dostupne multimedijalne tehnike -­ sliku, zvuk, animaciju i video zapis.
 
Ovaj bi se format distribuirao putem mrežnoga portala posebno dizajniranoga za svaki kolegij. Naposljetku bi se, sustavnim korištenjem društvenih mreža poput Facebooka, Twittera i Google+, koristio iznimno moćan medij širenja materijala, primarno prema studentima Sveučilišta u Rijeci, a potom i prema svjetskim sveučilištima. Ideja je da se koncepti koji tvore sadržaj lekcije mogu pretraživati unutar i izvan nje. Pojedina objašnjenja u lekciji mogu referirati na koncepte iz drugih lekcija unutar kolegija, ali i na koncepte objašnjene na mrežnim portalima drugih kolegija. Time se stvara mreža znanja koja je povezana u logičkom smislu te se ostvaruje istinska multidisciplinarnost i interakcija u znanstvenom istraživanju.
 
Osnivači Udruge, Marin Trošelj i Pavao Pahljina, do ove su ideje došli pomnim proučavanjem sustava koje je implementiralo Sveučilište Stanford na svojim kolegijima "Introduction to Machine Learning" i "Introduction to Databases" u listopadu 2011. godine, proučavanjem Stanford i Google kolaboracija na predmetu "Introduction to Artificial Intelligence" te open source platforme za učenje Khan Academy te RSA.
 
Lekcije će biti interaktivne prirode, a to znači da se nakon objašnjenja koncepata unutar lekcije može nalaziti interaktivni kviz čija je svrha utvrđivanje objašnjenog koncepta. Svi će materijali korišteni pri izradi lekcije biti dostupni preko različitih referenci - znanstvenih članaka, publikacija, citata iz knjiga, literature, mrežnih stranica, multimedije koja se koristila (Youtube i Vimeo kanali, dokumentarci, filmovi, serije i slično). Lekcije će biti strukturirane tako da studenti mogu pratiti svoj napredak pomoću izdanih vježbi i pitanja za provjeru na kraju svakoga tjedna tijekom semestra.

- vidi: prvi besplatni online multimedijalni kolegij Filozofija znanosti.

(D.H.F., 25.04.2012)