novo izdanje

Uvod u jezičnu morfologiju - nova knjiga


vrijeme: 10.04.2012.

Knjiga kroatista dr.sc. Ivana Markovića 'Uvod u jezičnu morfologiju' (Disput, 2012.) zamišljena je kao tipološki uvod u temeljno jezičnomorfološko pojmovlje i morfološku raznolikost jezika svijeta. 

Knjiga je metodološki potpuno usklađena sa suvremenim jezikoslovljem i oslanja se na najnovije znanstvene spoznaje i najnoviju referentnu literaturu.

Uz obilje primjera iz hrvatskoga i jezika svijeta, pisana je kao priručnik namijenjen domaćoj zainteresiranoj publici.
 
Više o knjizi pročitajte na www.disput.hr.

(D.H.F., 10.04.2012)