natječaj

Logotip torte makarane – poziv dizajnerima


prijava: 20.04.2012.
organizator: Grad Makarska / Turistička zajednica grada Makarske

Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske raspisuju natječaj za izradu vizualnog identiteta - logotipa tradicionalne makarske slastice torte makarane. Rok za predaju idejnih rješenja je 20. travnja 2012.

Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja torte makarane, kojemu je svrha isticanje na promidžbenim materijalima koje Grad Makarska i Turistička zajednica Grada provode u cilju zaštite i brendiranja te tradicionalne makarske slastice (plakati, letci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Grada Makarske i Turističke zajednice Grada), kao i isticanje na svim ugostiteljskim objektima i hotelskim kućama koji u sklopu svoje ponude proizvode i prodaju tortu makaranu.  

Sadržaj ponude:
- prijedlog logotipa ispisan u originalnim bojama;
- prijedlog logotipa ispisan u crno-bijelom odnosu u pozitivu;
- prijedlog logotipa ispisan u crno-bijelom odnosu u negativu;
- predaja verzije logotipa na CD-u treba biti u vektorskom obliku ( Adobe Illustrator *.ai ili Adobe Illustrator *.eps).

Smjernice za izradu logotipa: da se iz logotipa može prepoznati torta makarana, da je jednostavan, kreativan i jedinstven. Idejno rješenja mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe. Autori mogu predložiti verzije ideja neovisno o datim smjernicama.

Kako bi se osigurala anonimnost natječaja, autori rješenja trebaju poslati u zatvorenoj kuverti, s oznakom Za natječaj – logotip, na adresu:
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
ili Upravna zgrada Grada Makarske, 1. kat – pisarnica / soba br. 6

Na natječajnom materijalu (CD, ispis, itd.) ne smije biti napisano ime autora. Uz natječajni materijal treba se nalaziti i manja zatvorena kuverta sa svim kontakt-podacima autora: ime i prezime, adresa, telefon, e-mail.

Odabrani rad stječe pravo na nagradu u iznosu 4.000,00 kuna neto. Autor odabranog rada sklopit će u roku od 8 dana od odluke Povjerenstva ugovor o autorskom pravu, a nagrada će biti isplaćena najkasnije u roku od 8 dana po sklapanju Ugovora.

O rezultatima natječaja autori će biti obaviješteni pismenim putem. Ako ocijeni da nijedno pristiglo rješenje nije zadovoljavajuće, Povjerenstvo zadržava pravo da ne dodijeli nagradu. Svi zaprimljeni radovi bit će otkriveni javnosti na prigodnoj izložbi u sklopu Dana torte makarane.

Dodjelom nagrade naručitelj stječe sva prava korištenja nagrađenog rada.

(I.P., 23.03.2012)