financiranje

Ministarstvo kulture podržalo apel FFZG-a


vrijeme: 31.01.2012.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske podržalo je Apel za obnovu i očuvanje znanstvene infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Filozofski fakultet je u svom apelu istaknuo kako planiranje proračunskih sredstva za ovu namjenu u 2012. godini, te u projekcijama za godine koje slijede, ne smije polaziti od zatečenih stavki u proračunima za posljednje dvije godine...

Iznoseći tabelarni prikaz planiranog proračunskog podupiranja znanstvene infrastrukture u razdoblju 2003.-2011. godine, FFZG je upozorio kako su posljednje dvije godine bile razdoblje agonije sustava i evidentnog urušavanje infrastrukturne podloge za funkcioniranje i razvoj znanosti s pogubnim posljedicama.
 
Ministarstvo kulture u priopćenju ističe da je izravno zainteresirano za sadržaj i podržavanje apela budući da u okviru redovne djelatnosti sufinancira i brojne programe koji direktno utječu na očuvanje i održavanje znanstvene infrastrukture u Hrvatskoj. Ministarstvo dodaje da je ranijih godina u manjoj mjeri sufinanciralo objavljivanje vrijednih naslova iz društveno humanističkih znanosti. Zbog smanjenih sredstava koja su dodjeljivana za znanstvenu knjigu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, zadnjih se godina tako u velikoj mjeri povećao pritisak na Ministarstvo kulture od strane znanstvenih ustanova i izdavača specijaliziranih za znanstvenu knjigu, navodi se.
 
"Nažalost, ni Ministarstvo kulture nije u okviru svojih predviđenih sredstava, uz vrijedne naslove domaće i strane književnosti, bilo u mogućnosti poduprijeti objavljivanje svih vrijednih znanstvenih knjiga i časopisa tako da je hrvatska znanstvena, ali i šira kulturna zajednica ostala bez velikog broja vrijednih izdanja koja bi zasigurno bitno pridonijela razvoju i afirmaciji domaće kulture i znanosti", ističe se u priopćenju.
 
Ministarstvo kulture podržava apel "s konkretnim prijedlogom da se proračunsko sufinanciranje znanstvenih knjiga i časopisa poveća, odnosno uskladi sa sufinanciranjem objavljivanja književnih djela u okviru djelatnosti Ministarstva kulture, ali bez negativnih posljedica ili smanjenja sredstava bilo za znanost bilo za kulturu", ističe se u priopćenju, te dodaje kako, kao što je navedeno u apelu, problem financiranja znanstvene infrastrukture nije samo resorni problem već "pitanje od iznimne državne važnosti zbog očuvanja i razvoja znanja i znanosti kao važnog segmenta prepoznavanja hrvatskog društva i identiteta, naročito u europskim i svjetskim okvirima".
 
Filozofski fakultet je u svom apelu podsjetio na Izjavu o ugroženosti hrvatskoga znanstvenog izdavaštva koju je Vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo 18. prosinca 2009., a kojom od hrvatske Vlade traži da hitno razmotri problem znanstvenog izdavaštva i donese interventne financijske mjere kojima će se spriječiti urušavanje sustava znanstvenog izdavaštva. Stoga je Fakultet od Vlade zatražio da inicira promjenu pogrešne znanstvene politike u području znanstvenog izdavaštva, te hitno pošalje poruku ohrabrenja brojnim urednicima znanstvenih časopisa i djelatnicima u području znanstvenog izdavaštva koji svojim entuzijazmom i osobnim zalaganjem grade i održavaju sustav znanstvenog izdavaštva preko kojeg je hrvatska znanost postala vidljivom i prepoznatljivom na međunarodnom planu. (Hina)

(D.H.F., 01.02.2012)