natječaj, djeca, mladi

Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja


prijava: 30.01.2012.

Hrvatsko društvo skladatelja 15. prosinca 2011. raspisalo je Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda 'Rudolf i Margita Matz'. Rok za predaju potrebne dokumentacije je 30. siječanj 2012.

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredtsva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.

II. HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja svih glazbenih izraza, koji na dan 31. prosinca 2011. nisu stariji od 30 godina.

III. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

IV. Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2012. godini iznosi 88.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.

V. Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina.

Natječaju se prilažu:

- Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu, te svi osobni podaci (adresa, OIB, žiro račun, broj telefona za kontakt, e-mail adresa)
- Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
- Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
- Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
- Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
- Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj

Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.

VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru

VII. Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno s 30. siječnjem 2012. godine, s naznakom „Za fond Matz" na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu:

Hrvatsko društvo skladatelja,
Berislavićeva 9,
10 000 Zagreb.

VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.

IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 13. veljače 2012. godine, o čemu će se pismenim putem obavijestiti sudionici Natječaja i javnost putem objava u dnevnom tisku i na internetu. (Izvor: HDS)
 

(D.H.F., 20.12.2011)