novo izdanje

Postjugoslavenski film: Stil i ideologija


vrijeme: 08.12.2011.

U izdanju Hrvatskog filmskog saveza, nedavno je objavljena knjiga 'Postjugoslavenski film: Stil i ideologija' filmskog kritičara Jurice Pavičića.

Nakon neuspjeha jugoslavenskog melting pota i raspada federalne države početkom 1990-ih, kinematografije postjugoslavenskog prostora bačene su u podosta različite svjetove. Kao dijete 'publike i države', kinematografija se u postjugoslavenskom slučaju pokazuje kontekstualno osjetljivim sustavom, u kojem se stilski izbori i modeli mogu dovesti u jasnu vezu sa sinkronitetom specifičnih sociopolitičkih okolnosti - s ratom i poratnim traumama, nacionalnim ideologijama, ekonomskim i socijalnim prilikama, sustavom finaciranja i proizvodnje filma... Te sinkronijske silnice tvore svojevrsno Veliko Sada, koje je u pojedinim zemljama i razdobljima ključno oblikovalo postjugoslavenski film, njegov stil i ideologiju.

Promatrajući postjugoslavenski film u širem regionalnom kontekstu i pomno analizirajući paradigmatske filmove iz pojedinih nacionalnih sredina, pa tako i hrvatske, ova knjiga istražuje kroz kakve su stilske promjene prošle postjugoslavenske kinematografije tijekom posljednja dva desetljeća te na koji su način one povezane s promjenama što se zbivaju u specifičnim društvima i u svijetu. Pritom pokazuje kako dominantni stilski modeli prostora post-Jugoslavije - modeli samoviktimizacije, samobalkanizacije i normalizacije - nisu oblikovani niti nekom pretpostavljenom nacionalnom kulturom ili filmskom tradicijom, niti zajedničkim jugoslavenskim nasljeđem. Oni su prije proizvod konkretnoga socijalnog i ideologijskog sinkroniteta, nego dijakronijskih veza s nekim od zamišljenih ili stvarnih kulturnih tradicija.

Cijena: 160,00 kuna

(R.P.B., 08.12.2011)