natječaj

Nagrada Mate Balota 2011. za rukopis


prijava: 01.11.2011.
organizator: Udruga Susreti na dragom kamenu; Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Nagrada se dodjeljuje proznom ili pjesničkom tekstu na čakavštini, na istriotskom dijalektu, rukopisu na našem književnom ili drugom stranom jeziku, koji autentično izražavju posebnosti istarskog podneblja ili se u publicističko - znanstvenom uratku bave jezikom, vremenom i prostorom tradicijske čakavske kulture. Rukopis je potrebno poslati do 1. studenog o.g.

Nagrada Mate Balota za rukopis je godišnja nagrada koju je utemeljila Udruga Susreti na dragom kamenu 2007., a dodjeljuje se svake godine proznom ili pjesničkom tekstu na čakavštini, na istriotskom dijalektu, rukopisu na našem književnom ili drugom stranom jeziku, koji autentično izražavju posebnosti istarskog podneblja ili se u publicističko - znanstvenom uratku bave jezikom, vremenom i prostorom tradicijske čakavske kulture.

Stoga je Nagrada prije svega upućena nekomercijalnim autorima u potrazi za izdavačem, autorima 'male književnosti' i specifičnih tekstova vezanih za naše dijalektalne kulture ili sadržaje koji iz optike zavičajnog krajolika ili pak iz neke druge vizure govore o nama samima.
Natječaj želi u prvom redu vrednovati i promicati paradigme jadranskog čakavskog prostora, osluškujući sve valere - sličnosti i razlike pisanog tradicijskog znaka.

Nagrađuju se rukopisi koji čine cjelovitu pjesničku zbirku ili tekstovi koji zaokružuju jednu knjižnu cjelinu.

Nagrada za najbolji rukopis se objavljuje u izdanju organizatora natječaja u okviru kolane Biblioteka Susreta, a određeni broj primjeraka se ustupa autoru. Rukopisi koji se te godine ne nagrade, a koje žiri natječaja bude smatrao posebno zanimljivim automatizmom se kandidiraju na natječaju u sljedećoj godini.

Nagrada je utemeljena 2007., dodjeljuje se svake godine, a obznanjuje se na tradicionalnoj manifestciji Susreta na dragom kamenu u Raklju.

Nagrađeni autori ovog natječaja čine već ozbiljnu selekciju suvremene književne produkcije u nas. Prva knjiga Biblioteke Susreta, Nagrada Mate Balota za rukopis 2008. čini zbirka pjesama Antuna Milovana Stablima pada sjena, knjiga druga za 2009., Ivica Pilat i Tomislav Milohanić proza na čakavštini Žluk besid, a prošlogodišnja dobitnica je Nada Galant sa zbirkom čakavske poezije Uozlji d.o.o.

Natječaj je otvoren od 2. rujna 2011. godine, a zatvara se 1. studenog iste godine.

Organizator Natječaja je Udruga Susreti na dragom kamenu, a suorganizator Gradska knjižnica i čitaonica Pula na čijem portalu www.gkc-pula.hr možete pronaći sve pojedinosti ove književne manifestacije.

Uvjeti natječaja

1. U natječaju mogu sudjelovati svi autori s rukopisom koji nije bio već objavljivan. U vrednovanju će se pažnja pokloniti prije svega tekstovima koji se na literaran ili znanstveno – publicistički način dotiču čakavske ili druge dijalektalne kulture, povijesti i specifi čnih društvenih i znanstvenih fenomena našeg zavičajnog prostora.
2. Na natječaj treba poslati cjeloviti rukopis pjesničke zbirke ili rukopis koji čini cjeloviti sadržaj knjige. Rukopisi se šalju u tri primjerka, na CD-u ili putem e-maila. Rukopisi se ne vraćaju.
3. Uz rukopis autor treba poslati kratku biografi ju, adresu i izjavu da rukopis nije u cjelini bio objavljivan.
4. Stručni žiri sastavljen od afi rmiranih imena iz područja koja čine sadržaj natječaja pregledat će sve radove i izabrati rukopis za Nagradu.
5. Nagrada se sastoji u tiskanju knjige u biblioteci Knjige Susreta u nakladi Susreta na dragom amenu.
6. Rok za slanje rukopisa zaključuje se 1. studenog 2011. godine.
7. Rezultati natječaja biti će objavljeni sredinom studeni na 37. Susretima na dragom kamenu.
8. Tekstove ili CD treba poslati na adresu:
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Kandlerova 39,
52100 Pula, Hrvatska
ili na e-mail: muc@gkc-pula.hr
 

(D.H.F., 16.09.2011)