natječaj, nagrada

Nagrada Vicko Andrić za 2010. - natječaj


prijava: 20.09.2011.
organizator: Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture raspisalo je natječaj za dodjelu 'Nagrade Vicko Andrić' za 2010. godinu. Prijedlozi se primaju do 20. rujna 2011.

Nagrada Vicko Andrić dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:
- konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine;
- istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara;
- razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine;
- očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje kao:
- godišnja nagrada pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine (2010.g.);
- nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Prijedloge za dodjelu Nagrade Vicko Andrić mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
- tijek i opis ostvarenja zbog kojeg se kandidata predlaže;
- obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi se primaju na adresu:
Ministarstvo kulture
Odbor Nagrade Vicko Andrić
Runjaninova 2
10000 Zagreb

(I.P., 02.09.2011)