novo izdanje

Željka Lovrenčić: Književni prikazi i drugi zapisi


vrijeme: 19.07.2011.
organizator: Društvo hrvatskih književnika

Iz tiska je izišla knjiga voditeljice Zbirke inozemne Croatike u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici u Zagrebu, književnice i prevoditeljice Željke Lovrenčić naslovljena 'Književni prikazi i drugi zapisi'. Knjiga je objavljena u biblioteci Mala knjižnica DHK i ima 363 stranice. Urednik je Mate Ganza.
 
U njoj su prikupljeni književni prikazi i drugi zapisi koje je autorica od 2004. do 2011. godine objavljivala u raznim časopisima i listovima kao što su Književna Rijeka, Most/The Bridge, Hrvatski iseljenički zbornik, Forum, Dubrovnik, Vjesnik, Vjesnik bibliotekara, Glas NSK, Hrvatsko slovo, Narod te u svojim knjigama objavljenim u Hrvatskoj i u inozemstvu.
 
U prikazima i zapisima obrađuju se kroatističke i hispanističke teme, kao i teme hrvatskoga iseljeništva, a opisuju se i događanja vezana uz promidžbu tih dviju književnosti i kultura.
 
U knjizi se govori o značajnim književnicima španjolskoga govornoga izričaja koji su već klasici te književnosti – Miguelu de Cervantesu, Pablu Nerudi, Federicu Garciji Lorki, Carlosu Fuentesu, te onima mlađima s toga područja poput Roberta Ampuera, Diega Muñoza Valenzuele, Juana Mihovilovicha Hernándeza… Neki su prikazi posvećeni djelima naših književnika - Dragutina Tadijanovića, Ante Stamaća, Mladena Machieda, Davora Šalata, Lane Derkač, Davora Velnića, Diane Burazer, Ane Horvat, Jerka Ljubetića, Mire Gavrana, Ružice Cindori…
 
U tekstovima koji se odnose na promidžbu hrvatske književnosti u svijetu, autorica opisuje svoje nedavne susrete u zemljama u kojima je predstavljala djela naših suvremenih književnika u prijevodu (Čile, Bolivija, Španjolska, Meksiko) gdje je susrela niz zanimljivih osoba iz književnoga, kulturnoga i političkoga svijeta kao i mnoge uspješne ljude našega podrijetla.
 
Neki su tekstovi posvećeni događajima koji su se odvijali u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – Izložba posvećena Don Quijoteu, Četiristota obljetnica Knjižnice, Proslava dana španjolskoga jezika, osnivanje Zbirke Gradišćanskih Hrvata, Zbirka Inozemne Croatike u NSK itd.
 
U drugome dijelu knjige Željka Lovrenčić donosi prikaze knjiga mnogobrojnih suvremenih književnika španjolskoga govornoga izričaja koje je objavljivala u 'Vjesnikovoj' rubrici Prijedlog za prijevod.  U tome dijelu zastupljeni su pisci iz Čilea, Bolivije, Meksika, Španjolske, Kube i Kolumbije.
 
Ova je knjiga vrlo zanimljiva zbog svoje raznolikosti i mnoštva podataka. Između ostaloga, preko nje možemo doći do mnogih spoznaja o čitavoj galeriji nama (uglavnom) novih imena koja vladaju u književnome svijetu Španjolske i Latinske Amerike. (Izvor: DHK – Ogranak u Rijeci)
 

(D.H.F., 19.07.2011)