novo izdanje

'Idealizirani realizam' katoličke kulturne politike


vrijeme: 29.06.2011.

Knjiga 'Katolički kulturni putokazi. Članci i govori' Ferde Rožića objavljena je kao 15. knjiga u nizu projekt-biblioteke 'Hrvatska katolička baština 20. stoljeća', pokrenute s namjerom otimanja zaboravu čitavoga niza hrvatskih autora i njihovih djela.
 
U knjizi na 352 stranice, koju je priredio dr. Vladimir Lončarević, doneseni su odabrani članci, koji obuhvaćaju razdoblje od četrdeset tri godine Rožićeva spisateljskog rada, a prikazuju autora kao književnoga kritičara, pučkoga prosvjetitelja i erudita te očituju piščevu suvremenost u mnogim pogledima na trajna bitna pitanja narodne kulture.
 
Monsinjor dr. Ferdo Rožić (1877. – 1949.) bio je svećenik, govornik, pjesnik, prozaik, publicist, polemičar, urednik i predsjednik Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima, urednik časopisa 'Hrvatska prosvjeta' te kulturni djelatnik. Izobrazbom teolog i klasični filolog, dao je svojim uredničkim, spisateljskim i uopće javnim radom velik prinos idejnom, programskom i organizacijskom oblikovanju katoličke književne i uopće kulturne politike između dvaju svjetskih ratova, s osobitim naglaskom na širenju pučke prosvjete.
 
U svojem je radu povezivao klasične i nove stilove što ih je donosila moderna, naglašavajući važnost visokoga umjetničkog izričaja, koji treba biti u kontekstu suvremenog razvoja cjelokupne hrvatske književnosti i njezinih najviših dometa. U pristupu umjetnosti zastupao je katolički oblikotvorno-prosudbeni kriterij umjetničkog djela: sklad između lijepoga, dobroga i istinitoga.
 
Rožić je napisao neke od intelektualno najdubljih, stilski najboljih i u svakom smislu najizvrsnijih stranica hrvatske katoličke kulturne misli 20. st. te je dao paradigmu katoličke kulturne strategije: što više prožeti kulturni prostor katoličkim svjetonazorom, što uključuje i pučkoprosvjetnu i kulturnu djelatnost. (Glas Koncila)
 

(D.H.F., 29.06.2011)