izložba

New Media Gallery / Revolution Now & Forever / Zadar


vrijeme: 19.05.2011. - 29.05.2011.12,00
mjesto: Zadar
organizator: New Media Gallery Zadar

U četvrtak, 19. svibnja, točno u podne, performansom Selme Banich na zadarskom Narodnom trgu, otvara se međunarodna novomedijska izložba na temu 'Revolution Now & Forever', koja će u 10 dana predstaviti 40 umjetnika i 20 umjetničkih radova koji su nastajali u različitim umjetničkim disciplinama (videoart, gameart, performans, glazbeni performans, instalacija, intervencija u javnom prostoru, videoperformans, film...) na temu Revolucije.

Na natječaj je pristiglo više od sto prijava iz cijelog svijeta od čega je odabrano 10 radova, dok je 10 radova direktno odabrao kustoski tim, Boris i Natasha Kadin. Koncept izložbe zasniva na prezentiranju različitih tehnika i/ili strategija kojima se koriste novomedijski umjetnici koje se izvode i/ili prikazuju na nekoliko lokacija na zadarskom Poluotoku (Forum, Narodni trg, ex zgrada Zaraušek, Poluotok, klub ACME, galerija ZADARTa i plato ispred Kazališta lutaka Zadar).


Odabrani su slijedeći umjetnički radovi: Gillian Mciver (UK): 'Project Gagarin: a Cold War nostalgia'; Dalibor Martinis (Croatia): 'Egipatske stube Odese'; Kay Malek (Germany): 'Environment 001 | 004'; Josh Bricker (US): 'A goose step of a different colo'r; lemeh42 (Italy): 'Inner klange'; Rino Efendić (Croatia): 'Generalno gledajući'; Guli Silberstein (UK): 'Reform'; Tina Erjavec (Croatia): Political revolution'; Boris Kadin (Croatia): 'Moja...slijepa...naša'; Michał Brzeziński (Poland): 'Modern post mortem'; Antonio Santini (US / Puerto Rico): 'Killer tranny'; Isabelle Schneider (France): 'Revol.....'; Wei-Ming Ho (Taiwan): The Art-Gaeda project; Selma Banich (Croatia): 'Hrvatska narodna predaja'; Derek Curry / Jennifer Gradecki (US): 'Bankster game / Bubble'; Đurđica Katić (Croatia): 'Thin red line'; Alison Whyte / Martin McGuinness (Scotland): 'Multi-dimensional'; ILIJA I ZRNO ŽITA (Croatia), glazbeni performance; Gumeni / Aras / Kadin: 'Eu pionir'; „Ass T´Maa “ + I.J.PINO: 'Hrvatska je država s greškom'; Zadarska nezavisna kulturna scena: Zvizdan Zaraušek / čuvajmo mjesta.

19/05//četvrtak/
12-16:30/Narodni trg//Selma Banich///Hrvatska narodna predaja////performance
17-18h/Forum//Boris Kadin///Moja...slijepa...naša////umjetnička akcija
18-21/Poluotok//Đurđica Katić///Thin red line////instalacija u prostoru
21-21:30/ZadART galerija//otvaranje izložbe REVOLUTION NOW
21:30-24/plato ispred novog Kazališta lutaka//glazbeni performans /  Ilija i zrno žita
/„Ass T´Maa“ + i.j.pino /EU Pionir
 
20/05//petak///Friday
12h/klub ACME//otvaranje izložbe REVOLUTION FOREVER
17-19/ Poluotok//Đurđica Katić///Thin red line////instalacija u prostoru
19:30-20:30/ZadART//razgovor s Umjetnikom///Dalibor Martinis
20:30-21:30/plato ispred novog Kazališta lutaka//projekcija videa/// Michał Brzeziński: MODERN POST MORTEM
 
21/05//subota///Saturday
10-13/parkiralište Zaraušek//Zadarska nezavisna scena///Zvizdan Zaraušek////umjetnička akcija
10-13//19-22///ZadART///izložba
10-20//klub ACME///izložba
Više o manifestaciji Revolution Now and Forever - ovdje.

(M.K., 17.05.2011)